Tre virksomheder er interesseret i nyt erhvervsområde øst for Aars

Af Torsten Hansen, Tirsdag, 04/05/2021 12:41

Området etableres som et samarbejde mellem private aktører og kommunen

AARS: Efter flere års arbejde er der nu fundet en model, hvormed det planlagte erhvervsområde øst for Aars og lige nord for den nye omfartsvej kan etableres.

- Vi har arbejdet med det i noget tid. Efter de første beregninger virkede det lidt omkostningstungt, men med den nye model så står vi foran en udstykning, siger Henrik Dalgaard, der sammen med Anders Hosbond Thomsen, ejer området hvor det nye erhvervsområde nu skal lokalplanlægges.

- Der er allerede tre virksomheder, der har tegnet optionsaftaler på den første del af erhvervsområdet, fortsætter han.

Præcis hvilke virksomheder ønsker han ikke at komme ind på, hvilket ikke er overraskende, fordi der først skal laves en lokalplan for området, og den skal godkendes, inden de første maskiner kan sættes i gang med at grave og bygge. Men han røber dog lidt.

- Den ene vil opføre en udstillingsbygning på cirka 1200 kvadratmeter, og så er der planer om en servicestation med ladestandere til elbiler, røber Henrik Dalgaard.

Servicestationen vil dog også tilbyde brændstof til almindelige biler.

Selv om Henrik Dalgaard og Anders Hosbond Thomsen ejer området, så har det hidtil været tanken, at Vesthimmerlands Kommune ville etablere et erhvervsområde på arealet. Derfor har kommunen også besluttet at gå ind i projektet, og betale for etableringen af 80 meter vej.

En af årsagerne til at erhvervsområdet har været længe undervejs er, at en del af området er paragraf 3 beskyttet natur, hvor vand- og grundvandsstanden skal forblive uændret, og det vanskeliggør både vejbyggeri og byggeri af bygninger.

En mulig løsning har været at hæve vejen på området. Den løsning er også hvad ejerne har planer om at gøre med det øvrige område ned mod omfartsvejen.

- Vi har planer om at hæve det lave område med cirka 1,2 meter. Det skyldes, at grundvandstanden ligger meget højt i området, forklarer Henrik Dalgaard.

Erhvervsområdet, der samlet er på 5,7 ha, etableres i flere etaper. Den første bliver på 1,8 ha.

- Vi håber, at komme til at stå om et år fra nu og være klar til det vi kalder Erhvervspark Aars Øst, uddyber Henrik Dalgaard.

Noget af det der skal gøre virksomhederne interesseret i det nye erhvervsareal er, at det ligger så tæt på motorvejen, som det er muligt i Aars.

- Det tager kun 10 minutter at komme til motorvejen, understreger Henrik Dalgaard.

- Det er med til at gøre, at det er de mest attraktive grunde i kommunen, som vi ser det, tilføjer Lars Thomsen, Aars Erhvervsråd.

Ordet er dit
CAPTCHA
Vi har brug for din hjælp til at forhindre spam, det eneste du skal gøre er at sætte flueben ved "Jeg er ikke en robot"