Turistbureau flytter fra Torvet til Sølyst Camping pr. 1. april

Mandag, 23/03/2009 07:11

Visitaalborg, der reelt er driftsherre for det lokale turistbureau i Nibe, har ønsket at styrke turistbureauet med øget åbningstid og og tættere kontakt til turisterne.
Nibe og egnen omkring skal have den allerbedste service på turistområdet. Det er vor opgave, og det er hvad både visitaalborg (Aalborg Turistbureau) og den lokale turistforening i Nibe ønsker, understreger direktør for visitaalborg Helge Søgaard.

Det er baggrunden for, at man fra visitaalborg har besluttet at finde et alternativ til den kendte placering på Torvet, som har været gældende i godt 20 år. Men på baggrund af undersøgelser om, hvem der hjemsøger et turistbureau i Nibe, må vi konstatere, at de »rigtige« turister der søger information på det lokale turistbureau, er i et for lille antal, til det kan forsvares at drive et turistbureau som det er sket de seneste år, siger Helge Sø­gaard.
– Vi har derfor søgt alternative muligheder for placering, sammen med en anden funktion. Vort ønske har været dels at være tættere på, hvor turisterne faktisk er, og hvor de kan serviceres i et maksimalt antal timer, da man som turist eller feriegæst i Nibe området jo an­kommer og søger information på alle tidspunkter.
– Her har vi fundet Sølyst’s camping-information velegnet som samarbejdspartner, og vi har derfor indgået en 1-årig aftale, blot for den forestående turistsæson. – Vi vil så efter sæsonen evaluere og se hvordan det er gået, understreger Helge Søgaard og tilføjer,  der er tilsvarende gode erfaringer hos f.eks. Lille Vildmosecentret i tidl. Sejlflod Kommune.
»Åbent døgnet rundt«
Fra ejerne af Sølyst Camping, Berit og Hans Jørgen Søndergaard, er der tilfredshed med, at turisterne generelt får bedre mulighed for fysisk betjening i lokalområdet.
– Turisterne bruger i stadigt stigende omfang internettet til at informere sig om deres ferie og aktivitetsmuligheder. Derfor er de ofte ganske godt forberedt, når de ankommer til et feriemål, og den egentlige servicering som vi tidligere har oplevet med udsendelse af brochurer til mange destinationer, eller besvarelse af telefoniske forespørgsler – ja, disse ting er stort set alle overtaget af hjemmesider og e-mails. Derfor er det vigtigere end nogensinde at være helt tæt på turisterne, og det har vi kunnet tilbyde hos os, understreger Berit og Hans Jørgen Søndergaard.
Visitaalborg-direktør Helge Sø­gaard supplerer: – Sølyst Camping har jo uden sammenligning den største lokale koncentration af turister, og det er derfor nærliggende at søge denne mulighed for at placere et turistbureau i Nibe. Det pålægger ganske vist også campingpladsen at sende turisterne andre steder hen – både i Nibe by og i oplandet, men det ser vi ikke som noget problem, da turisterne jo som oftest ved hvilken ferieform de vil benytte, og der udfra har ønsker til lokal vejledning, understreger Helge Søgaard.
Nibe Turistforening drøftede for kort tid siden, og herfra bakker man op om løsningen.

Ordet er dit
CAPTCHA
Vi har brug for din hjælp til at forhindre spam, det eneste du skal gøre er at sætte flueben ved "Jeg er ikke en robot"