Udligningssystemet skal skrues retfærdigt sammen

Af Torsten Hansen, Torsdag, 09/05/2019 10:59

Theresa Berg Andersen, byrådsmedlem og folketingskandidat for SF i Vesthimmerland:

30 borgmestre har sammen med Landdistrikternes Fællesråd foreslået, at der nedsættes en kommission efter Folketingsvalget, som skal se på, hvordan det kommunale udligningssystem skal udformes. Altså tildelingsmodellen til kommunernes økonomi.

Danmark har brug for et nyt og fair udligningssystem, der lever op til sit formål. Det må ikke være postnummeret, der afgør, hvor god eller dårlig velfærd borgerne bliver tilbudt, og hvor høj eller lav en kommunal skatteprocent der opkræves.

Forskellene skal i stedet være udtryk for lokale politiske prioriteringer - sådan er det desværre ikke i dag!

Antallet af ældre borgere stiger i kommunerne, og det nytter ikke, at kommunerne ikke har råd til at levere den kvalitet, pleje og omsorg som er nødvendigt. Fordi pengene ikke følger med.

Vi skal arbejde for, at pengene følger den demografiske udfordring. Stigninger i kommunernes udgifter alene på ældreområdet og frem til 2024 viser, at der alene i Vesthimmerlands Kommune vil være en stigning på 15,8%.

På ældreområdet skal pengene følge befolkningsudviklingen i de enkelte kommuner, og det betyder, at de kommuner landet over, der oplever de største stigninger i antallet af ældre får tilsvarende flere penge, end de kommuner som oplever en mindre stigning i antallet af ældre.

Herudover vil SF sikre, at kommunerne får økonomisk dækning for det stigende antal ældre og små børn i de kommende år.

På børneområdet vil SF bruge pengene på at garantere minimumsnormeringer i børnehaver og vuggestuer.

Og på ældreområdet skal pengene gå til en værdig pleje….Vel at mærke, når vi skal diskuteret hvad værdighed egentlig er.

Jeg syntes, at det er en god ide at få en kommission til at se på, hvordan vi skruer udligningssystemet mest retfærdigt sammen.

Men vi er også nødt til at tilføre flere penge til velfærd, hvis alle kommuner landet over skal have mulighed for at løfte opgaverne i fremtiden.

Ordet er dit
CAPTCHA
Vi har brug for din hjælp til at forhindre spam, det eneste du skal gøre er at sætte flueben ved "Jeg er ikke en robot"