Værdier og musical på HCI i Haverslev

Af Torsten Hansen, Tirsdag, 11/12/2018 10:48

Byens pensionister besøgte skolen og fik rundvisning

HAVERSLEV: Tirsdag den 4. december fandt endnu en årlig juletradition sted. Mejlby-Haverslev Pensionist Forening var inviteret til at besøge Himmerlandscentrets Idrætsefterskole, HCI, og blandt andet se de dejlige nye lokaler som blev taget i brug lige efter sommerferien.

En lys og indbydende kantine, et supermoderne storkøkken, og på 1. sal nye kontorer, opholdsrum til eleverne, samtalerum med mere.

Viceforstander Søren Troelsen bød velkommen, og mens gløggen og kaffen gik rundt fortalte han om idrætsefterskolen, blandt andet at byggeriet af de nye lokaliteter naturligvis havde medført lidt uro og støj, men ikke mere end køkkenpersonalet kunne klare med et par høre-bøffer!

Søren Troelsen fortalte videre om skolens måde at løse eventuelle konflikter med/mellem eleverne på.

HCI er en værdistyret ikke regelstyret efterskole og anvender samtalen til at nå hinanden. Eleverne lærer hermed at forstå hvor vigtig samtalen og sproget er - at tale ordentligt til hinanden.

Søren Troelsen gav også eksempler på, hvordan ord både kan løfte en person og det modsatte.

At man ikke altid skal stå bomstærkt på sin egen opfattelse, anskueliggjorde viceforstanderen med en lille historie.

- Under en flådeøvelse melder den vagthavende matros, at der i den mørke tågede nat er lys på styrbords bov, og lyset er permanent. Skibets kaptajn kommer på broen og sender en melding til det formodede andet skib, om at ændre kurs, 20 grader, da der er fare for kollision. Meldingen retur fra en konstabel er, at ”ændring af kurs ikke mulig, I må selv ændre kurs”. Kaptajnen bliver mere og mere ophidset, og vil ikke lade sig ”tryne” af en sølle konstabel, så han gentager flere gange sin ordre om de 20 graders ændring af kurs, da der ellers bliver tale om kollision. Kaptajnen vil ikke give sig, og den sidste melding fra lyskilden og konstablen er: ”Jeg er et fyrtårn”!

Det var sikkert et argument, som selv en kaptajn kunne forstå!

Fredag den 21. december bliver der opført en musical på HCI, formiddag og eftermiddag. Musicalen hedder ”Hvidstensgruppen”, og er baseret på filmen om modstandsgruppen, men med et lille tvist, loves det.

Alle skolens elever er eller har været involveret i tilblivelsen af musicalen, og byens borgere indbydes alle til at komme og se og høre de unge mennesker spille og synge.

Seniorerne fik en lille smagsprøve på musicalen, da to elever sang sammen med deres lærer Jacob Clemmensen ved flygelet og opførte et af numrene fra musicalen.

Eftermiddagen var slut, og der var mulighed for en rundvisning for at besigtige de nye HCI lokaler. Pensionisterne nåede også at give en tak til køkkenpersonalet for god gammeldags sirupslagkage.