Vester Hornum Skole stikker til søs

Af Torsten Hansen, Fredag, 11/01/2019 08:22

V. HORNUM: ”Bliver det mig, der skal køre med en stor lossekran til containere, måske skal jeg kravle op i den højeste mast på skoleskibet, eller skifte olie på den store maskine på et af Mærsk-skibene, det kunne blive mig, der skulle styre containerskibet ud fra havnen i Singapore….”

Disse og mange andre tanker dukkede måske op i hovederne på eleverne i udskolingen på Vester Hornum Skole, da der var gæstelærerbesøg fra MARTEC i Frederikshavn forleden.

MARTEC er en søfartsskole med mange forskellige uddannelser inden for søfart. Det blev eleverne på interessant og humoristisk vis orienteret om. De to oplægsholdere tog udgangspunkt i deres egne uddannelser som henholdsvis maskinmester og styrmand. Der blev beskrevet, hvad arbejdet går ud på, og hvordan uddannelsen kan være bygget op. Det viste sig nemlig, at der er flere forskellige uddannelsesveje fra man starter første dag på grundforløbet, og til man står som styrmand og har ansvaret for et stort skib med en dyr last. Det blev også fortalt, hvor vigtige alle funktioner på et skib er, for der skal måske repareres en liste, skiftes pærer i lamperne og laves mad og holdes orden. Til søs er man afhængige af hinanden og af, at hver især udfylder deres opgaver.

Gæstelærerne viste billeder af de forskellige arbejdsopgaver, der ligger i en grunduddannelse på MARTEC, og det var mange. Man lærer alt fra knob og navigation til førstehjælp og brandslukning, men selvfølgelig lærer man også at begå sig i vandet og redde sig selv og andre, hvis man skulle falde i vandet eller være nødt til at springe i vandet.

Et par elever fra søfartsskolen havde lavet en film, der fortalte, hvordan en tilfældig dag på skoleskibet Danmark kan forløbe. Den film blev vist og fulgt med stor interesse.

Det var et meget informativt og interessant besøg, og livet som sømand blev præsenteret på en inspirerende måde. Gæstelærerbesøget var tilrettelagt i forbindelse med Vester Hornum Skoles valgfag, ”Job, uddannelse og praktik”, hvor eleverne arbejder målrettet med job og praktikophold, så eleverne bliver godt rustet til deres egne uddannelses- og jobvalg senere. Dette oplæg fra søfartsskolen har forhåbentlig åbnet endnu en dør med jobmuligheder for de unge mennesker.