Vesthimmerland bør have mere særtilskud

Af Thorkil Chrstensen, Onsdag, 08/06/2022 08:32

Landdistrikternes Fællesråd ønsker tilskudspulje fordoblet

VESTHIMMERLAND: Et decentralt Danmark i bedre balance og som har øget fokus på nærhed...
Det arbejder Landdistrikternes Fællesråd for, og i denne forbindelse er rådets formand ude med en opfordring om at fordoble beløbet i særtilskudspuljen fra staten til vanskeligt stillede kommuner fra 360,4 mio. kr. til 725 mio. kr.
- Fordoblingen af beløbet skal udgøre den økonomiske redningskrans til de udsatte kommuner, så den borgernære kernevelfærd og servicetilbuddene i landdistrikterne ikke slækkes yderligere, siger fællesrådets formand Steffen Damgaard.
Vesthimmerland er een af de 17 kommuner som i 2022 fik del i særtilskudspuljen for at kunne leve op til demografiske og socioøkonomiske udfordringer, aktuelle økonomiske udfordringer og vedvarende økonomiske udfordringer. Udover Vesthimmerland er Brønderslev, Jammerbugt og Hjørring blandt de 17 kommuner som er bevilget tilskud fra puljen.
Steffen Damgaard påpeger, at der er brug for en løsning her og nu, hvis de mest udsatte kommuner skal kunne opretholde deres decentrale servicefunktioner såsom skoler, daginstitutioner og plejecentre på et som han siger "nogenlunde anstændigt niveau". Derfor opfordrer rådet Danmarks 98 kommuner til at stå sammen om at prioritere en kraftig stigning i særtilskudspuljen.
At det strammer til i Vesthimmerlands Kommune blev nævnt i Aars Avis i sidste uge. Heraf fremgik det, at politikerne er ude med sparekniven og bl. a. undersøger om det er muligt at nedlægge et antal plejehjemspladser på Plejecenter Solvang i Aars. Herudover undersøges om der kan spares ved at sammenlægge administrative funktioner på nogle af kommunens skoler.
Ordet er dit
CAPTCHA
Vi har brug for din hjælp til at forhindre spam, det eneste du skal gøre er at sætte flueben ved "Jeg er ikke en robot"