Vesthimmerland oplever fremgang i antallet af uddannelsessøgende

Af Torsten Hansen, Onsdag, 24/03/2021 08:00

Gymnasier er populære hos Nordjyllands unge

AARS: De gymnasiale uddannelser er fortsat et meget populært valg blandt de nordjyske unge, når de skal vælge ungdomsuddannelse efter grundskolen. I år har 4.623 unge søgt ind på enten stx, hf, hhx, htx i Nordjylland. Det er en stigning på 61 unge i forhold til 2020, og stigningen sker på trods af generelt faldende ungdomsårgange.

I Vesthimmerland, hvor HEG og Vesthimmerlands Gymnasium ligger, ser det også godt ud. På Himmerlands Erhvervs-og Gymnasieuddannelser, HEG, i Aars, der tidligere hed erhvervsskolerne, optages der 98 på HHX og HTX i 2021, det er en fremgang på 24 i forhold til sidste år.

- Vi har en fremgang på 10 i forhold til sidste år, når vi ser på STX, siger rektor Jette Rygaard Poulsen, Vesthimmerlands Gymnasium.

Lige nu ser det ud til at det for HFs vedkommende ligner status quo, men det er svært at vurdere, fordi tilmeldingerne der normalt sker senere end de øvrige uddannelser. Ser man på erhvervsuddannelserne ser det lidt anderledes ud lokalt.

- Vi har ikke lige så stort optag på erhvervsuddannelserne som sidste år. Men det skyldes blandt andet, at optaget var rekordstort i 2020, hvor vi modtog 218 elever. I år får vi 192. Det er stadig fint, og sammenligner vi med 2019, hvor vi optog 150 så ser 2021 godt ud, siger Ulf Givskov Bender, direktør på HEG.

En af årsagerne til den lille tilbagegang vurderer Ulf Givskov Bender til at være, at der kommer færre elever udefra.

Vesthimmerlands Gymnasium bliver heller ikke fyldt med elever fra andre kommuner. Til gengæld går det godt med at tiltrække de lokale.

- Det glæder mig, at vi er hele Vesthimmerlands gymnasium både i syd og nord. Vi har elever til fem 1.g klasser og to HF klasser, siger Jette Rygaard Poulsen.

Samtidig glæder hun sig over, at eleverne vælger at komme på gymnasiet trods corona-situationen.

- Det sikrer, at vi får unge, der kan uddanne sig på alle fagområdet. Jeg tænker, at vi i Vesthimmerland fortsat har brug for unge, der tager gymnasieuddannelser og vælger at læse videre til læge, sundhedspersonale, pædagoger og meget mere. Vi skal have nogle på alle de forskellige uddannelser, lyder det fra Jette Rygaard Poulsen.

Regionalt

De regionale tal ser lidt anderledes ud end de lokale.

En stor del af 4.623 unge, som i år har søgt en gymnasial uddannelse i Nordjylland, har kastet deres kærlighed på hf, som oplever pæn fremgang regionalt med 740 ansøgere mod 614 i 2020. Samme tendens er set i landets øvrige regioner siden indførelse af karakterkrav på de gymnasiale uddannelser i 2017.

For de øvrige gymnasiale uddannelser i Nordjylland, som tæller stx, hhx og htx, ligger søgetallet forholdsvist stabilt. Regionalt er der sket et mindre fald til stx på 68 ansøgere. Lokalt er der en fremgang på 10. Samlet set tiltrækker denne uddannelse dog fortsat flest ansøgere. Således har 2.201 unge søgt stx i Nordjylland i 2021.

- Jeg er utroligt glad for, at så mange unge vælger en ungdomsuddannelse. Med en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse er man nemlig rigtigt godt rustet til videre uddannelse og til fremtidens arbejdsmarked, siger Ole Stavad, medlem af Regionsrådet og formand for Udvalg for Regional Udvikling.

Langt de fleste får plads på ønsket gymnasium

Langt de fleste ansøgere vil igen i år blive optaget på det gymnasium, de har søgt som førsteprioritet. Det er ifølge det nordjyske Fordelingsudvalg blot en ud af mange opmuntrende ting i årets søgetal, som foruden fremgang til hf-uddannelsen har oplandsgymnasierne i Frederikshavn, Brønderslev, Vesthimmerland og Thisted blandt højdespringerne:

Beregninger viser, at Nordjylland i fremtiden vil mangle arbejdskraft med tekniske og naturvidenskabelige kompetencer fra de såkaldte STEM-uddannelser, hvilket står for Science, Technology, Engineering Mathematics. I det lys er den store søgning til stx og htx en positiv indikator for udbuddet af fremtidens arbejdskraft.

Samtidig hilses fremgangen på oplandsgymnasierne velkommen af Regionsrådet, som er meget optaget af, at der sikres en decentral uddannelsesstruktur med gode muligheder for at uddanne sig i hele Nordjylland.

Ansøgerne får endelig besked om deres optagelse senest den 30. april, og 99 pct. af eleverne kan forvente at få deres 1. prioritet opfyldt.

Ordet er dit
CAPTCHA
Vi har brug for din hjælp til at forhindre spam, det eneste du skal gøre er at sætte flueben ved "Jeg er ikke en robot"