Vindmøllemodstandere blæser til modstand

Af Torsten Hansen, Onsdag, 15/12/2021 09:00

Der forventes mange modstandere i og uden for byrådssalen

AARS: Debatten om vindmøller ved Gundersted kommer til at præge byrådsmødet på torsdag i Aars.

Byrådet i Vesthimmerlands Kommune skal tage stilling til en "Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2021-2033". Men her har planen om opstilling af vindmøller ved Gundersted erobret dagsordenen.

En gruppe af borgere i området er stærkt imod opstilling af vindmøller. De planlægger at møde op til byrådsmødet og til den indledende spørgetime forud for mødet.

- Vi opfordrer folk til at komme, og vi ved, at der også kommer en del af dem der kæmper med tilsvarende problemer i Malle, siger Ulrik Mark Jensen, Gundersted. Han er en af modstanderne.

Gruppen fra Gundersted vil medbringe banner og gule mundbind, som tegn på deres protest mod opstillingen. Gruppen vil også benytte spørgetimen til at stille spørgsmål til politikerne.

- Vi vil blandt andet spørge om, hvorfor man ikke stiller borgerne i Vesthimmerland ens. Da projektet i Malle blev stoppet var en af begrundelserne, at der manglede lokal opbakning, siger Ulrik Mark Jensen, der mener, at den tilsvarende opbakning også mangler i Gundersted.

Alt tyder på, at byrådet skal igennem en længere debat om emnet. Økonomiudvalget har gennemgået kommuneplanen, og kommer med ikke mindre end fire versioner af indstillinger omkring vindmølleprojekterne i Gundersted og Malle. Samlet set er der et flertal på fire der ønsker Malle taget ud af kommuneplanen, men kun tre ud af økonomiudvalgets syv medlemmer ønsker Gundersted/Bjørnstrup projektet taget ud.

Omkring sidstnævnte kan det blive afgørende, at kirken nu vil nedlægge veto mod planerne i Gundersted.

Ordet er dit
CAPTCHA
Vi har brug for din hjælp til at forhindre spam, det eneste du skal gøre er at sætte flueben ved "Jeg er ikke en robot"