Børnehave i Aars skal rives ned nu

Af Torsten Hansen, Onsdag, 18/11/2020 07:00

Området ved Præstegårdsvej bliver til en midlertidig parkeringsplads

Af Torsten Hansen

 

AARS: Mange har længe ytret ønske om, at den tidligere børnehave på Præstegårdsvej bliver revet ned. Bygningen er i forfald, og området midt i Aars by ser ikke kønt ud.

Siden er der kommet ønske om, at benytte området til parkeringsplads, og de igangværende byggerier i midtbyen har sat yderligere skub i de ønsker.

Derfor skulle byrådets økonomiudvalg i Vesthimmerlands Kommune have drøftet en nedrivning på mødet i onsdags. Men af forskellige årsager, særligt på grund af Corona-relateret travlhed, kom punktet ikke på. Men med den forestående jul haster det med at få flere parkeringspladser i midtbyen. Derfor blev der arrangeret et ekstra økonomiudvalgsmøde dagen efter, med kun et punkt på dagsordenen - at rive bygningen ned.

Det blev som ventet vedtaget.

Der er afsat 300.000 kr. til formålet i 2021. De penge rykkes frem, så nedrivningen kan ske nu.

Begrundelsen for at nedrive den gamle børnehave allerede nu er, at pladsen kan bruges til parkering her op mod jul.

Der er et stort behov for p-plads fordi både Lidl og Aldi er i gang med henholdsvis at bygge og renovere. De byggerier optager store dele af det eksisterende parkeringsareal.

- Nu bliver bygningen revet ned. Området bliver rettet af med grus, og der skal ske en vurdering af, om der er behov for belysning, siger formanden for økonomiudvalget, borgmester Per Bach Laursen.

Der er ikke sat en præcis dato for, hvornår arbejdet skal være færdigt. Men det skal ske så hurtigt som muligt, så parkeringspladsen kan bruges til julehandlen.

Selv om området nu bliver parkeringsplads, er det ikke ensbetydende med, at det også på længere sigt skal benyttes til dette formål. Den endelige udnyttelse af området er ikke vedtaget.

Rent praktisk skal beløbet fra budget 2021 overføres til 2020 - det kan ske via en formel indstilling i Økonomiudvalget til Byrådet.

Ordet er dit
CAPTCHA
Vi har brug for din hjælp til at forhindre spam, det eneste du skal gøre er at sætte flueben ved "Jeg er ikke en robot"