Seværdigheder

Gundestrupkarret
I Rævemosen – i den nordøstlige ende af Borremoseområdet – blev der i 1891 gjort et enestående fund. En kedel af rent sølv – vægt 8 kg, højde 43 cm, diameter 72 cm - blev under tørvegravning bragt for dagens lys. Udvending er kedlen prydet med gudebilleder og indvendig med billeder af krigeroptog og tyrekampe. Afbildningen af den keltiske guddom Cernunnos synes at slå fast, at kedlen er blevet brugt som offergave til guderne. En nøjagtig kopi af Gundestrupkarret kan ses på Vesthimmerlands Museum i Aars. Originalen befinder sig på Nationalmuseet i København.

Borremose
Danmarks ældste fæstning: Syd for Aars ligger den 200 tønder land store Borremose, der indtil en kultivering blev påbegyndt i 1925, havde ligget nytteløs og utilgængelig hen. Spredte potteskår mellem stenene foranledigede en grundig arkæologisk undersøgelse, og det blev slået fast at der havde eksisteret to bebyggelser i Jernalderen: Et fæstningsanlæg og en landsby.

Planetstien 
Planetstien er anlagt for at kunne vise solsystemets enorme udstrækning. Man starter ved skulpturen Solen ved Himmerland Forsikring. Herfra kan man vandre eller cykle ca. 7 kilometer ud ad stien til Blære. Undervejs kan man følge Solen og planeterne Merkur, Venus, Jorden, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun og Pluto. Ved hver skulptur er der opstillet en planche, hvor man kan læse om planeten og afstande.

Stien følger den nedlagte privatbane og naturstien mod Nibe. Undervejs kommer man igennem Aars by, og senere kommer man ud i Himmerlands fantastiske natur. Der er rige muligheder for at se mange dyr og planter. Du kan f.eks. møde egern, hugorm, rådyr, sjældne insekter, myretuer, og der er et rigt fugleliv på turen. Stien passerer også Aars Skov samt å-dale. Selve Planetstien slutter ved Pluto, men du kan forsætte hele vejen til Nibe.

Blærekisten
Efter solsystemet kommer man forbi storstenskisten (Blærekisten), som ligger på venstre side af stien ca. 1 km før Blære Stationsby. 

For nogle år siden gjorde man et spændende fund ved Blære nord for Aars. Her fandt man en gravhøj med en stenkiste fra slutningen af stenalderen. Stenkisten kan i dag ses på sin oprindelige plads, mens de ting der blev fundet i graven er udstillet på Vesthimmerlands Museum i Aars. Højen har været i brug fra omkring år 2700-500 f.kr, og den blev udbygget i begyndelsen af jernalderen.

En tur til Vegger 
Denne tur kan f.eks. fortsættes fra Planetstien igennem Blære og videre fra Blære til Vegger. Hvis man holder sig til stien, er der ca. 6 km. Også her kommer man igennem Himmerlands smukke natur, som bærer tydelig præg af istidens gletschere. Halkær å med sine flotte svingende former kan man følge på halvdelen af turen.

Der er flere muligheder på turen. Du kan cykle/gå direkte til Vegger eller tage en stisløjfe, som går til Kelddal Mølle - her er der en lejrplads. For en beskeden betaling er det muligt at slå teltet op i naturskønne omgivelser lige ved vandmøllen. Der er bålplads, brænde og toilet. 

Når man kommer til Vegger, skal man huske at se storken, som Vegger er meget kendt for. Storkereden kan ses fra Algade nær Brugsen eller fra Mellemgade.