Om foreningen

Aars.dk varetager en bred vifte af lokale interesser med henblik på at fremme og informere om erhvervslivet, detailhandelen, kulturlivet, foreningslivet, uddannelse, bosætning, turismen m.m. i Aars by.

Aars.dk har til formål at indsamle og formidle information i bredeste forstand for herigennem:

  • at udbrede kendskabet til Aars' mange muligheder
  • at engagere borgerne i kommunens liv
  • at blive Vesthimmerlands mest besøgte og foretrukne byportal

Aars.dk er en nyhedsdrevet byportal for alle med interesse for vores egn. Borgerne kan tilgå relevante informationer til brug i hverdagen og nyheder på daglig basis om alt, hvad der rør sig i Aars og omegn. Men Aars.dk er også tiltænkt turister, som søger viden om Aars by, herunder overnatningsmuligheder, aktiviteter, seværdigheder m.m. Ligeledes kan tilflyttere få en hurtig introduktion til byen.

Aars.dk ønsker at inddrage brugerne i form af meningsmålinger og kommentarfelter tilknyttet det redaktionelle stof. Brugerne har også mulighed for at oprette arrangementer i kalenderen, som skal afvikles i Aars.

Primær målgruppe
Målgruppen er som beskrevet ovenfor meget bred, men indholdet skal først og fremmest appellere til og være brugbart for borgere, foreninger, ansatte i privat og offentlig virksomhed samt erhvervsvirksomheder i Aars.

Medlemskab
Alle virksomheder og foreninger med hjemsted i Aars kan tegne et medlemskab af Aars.dk. Med et medlemskab følger bl.a. profilering på sitet.

TEGN ET MEDLEMSKAB HÉR!

Etik
Aars.dk skal indeholde kvalitet, alsidighed og aktualitet.

Ansvar
Aars.dk er primært ansvarlig for informationer i relation til det lokale erhvervs-/forenings- og handelsliv samt turismen. Dvs. det indhold, som kan tilgås på undersiderne via den lille menu øverst til højre på forsiden.
Aars Avis er ansvarlig for de redaktionelle artikler.

Bestyrelsen består af

- Formand Poul Damgaard, formand for Turistforeningen for Aars og Omegn
- Næstformand Henrik Tange, Aars Udvikling
- Kasserer Jimmy Krøier Sørensen, Sparekassen Danmark 
- Sekretær Karl Lausten, Bright Ideas
- Bestyrelsesmedlem Brian Otte, Messecenter Vesthimmerland
- Bestyrelsesmedlem Jesper Nielsen, Aars Handel
- Bestyrelsesmedlem Louise Christensen, Aars Avis & Centraltrykkeriet A/S
- Suppleant Jørgen Kristensen, Aars Borgerforening

- Revisor Annette Kristensen, Vinoble - Aars Vinhandel/Trappist.dk