Kirker

Alle kirkerne er oprindeligt romanske kirker bygget i 1100 tallet, oftest af granitkvadre. Ombygninger og reparationer har dog fundet sted, men der er ofte genanvendt gamle bygningsdele. Inventaret i kirkerne kan i mange tilfælde føres tilbage til middelalderen. Også kirkegårdene er absolut en stille vandretur værd. De rummer mange smukke egns- og tidstypiske gravminder med spændende gravsten.

Aars Kirke
Aars Kirke blev opført mellem år 1200 og år 1250. Den oprindelige kirke er den almindelige type af jyske granitkirker, der i denne periode blev bygget med Viborg Domkirke som forbillede.

Gislum Kirke
Kor og skib er bygget af granitkvadre i middelalderen. I 1747 er der tilføjet et tårn. I kirken står en sjælden stor og smuk døbefont i granit. Døbefonten er udsmykket med indhuggede tovsnoninger og blomstermotiver. På fonten er der spor af den oprindelige bemaling i blåt, sort, rødt, gult, grønt og hvidt. I kirken findes flere mindetavler fra 1700-tallet. Kirken er almindeligvis åben i dagtimerne mandag-torsdag samt fredag til kl. 12.

Vognsild Kirke
Kirken består af romansk skib og kor, bygget af granitkvadre. Kirken er fra 1600-tallet. Senere er der tilbygget et smalt gotisk tårn og et sengotisk våbenhus. Der er bevaret en flot, oprindelig korbue og en romansk tympanon med to løver. På Vesthimmerlands Museum opbevares en vinkande fra kirken. Kirkegården indeholder en hvælvet romansk gravsten med løverelief. Kirken er almindeligvis åben i dagtimerne mandag-torsdag samt fredag til kl. 12.

Haubro Kirke
Kirken består af skib og kor fra romansk tid, samt et smalt tårn og et våbenhus, der er bygget til i 1500 tallet. Inde i kirken er der bevaret en række oprindelige elementer. Det fine alterkors i kirken er udført af Bent Exner, en meget anderkendt guldsmed, som i 2004 udførte folkegaven til kronprinseparret. Således den smalle korbue med høje profilerede kragebånd. I korets langvæg ses huller efter ”lydpotter”, som har været indmuret med mundingen ud mod kirkerummet. Kirken er almindeligvis åben i dagtimerne tirsdag-fredag. 

Ulstrup Kirke
Kirken blev stærkt ændret ved en ombygning i 1936. Således at den i dag fremtræder som et korsformet bygningskompleks, hvor den oprindelige romanske kirke udgør korsarmene. Det enestående ved denne kirke er de afrundede hjørner, som stadig er bevarede.

Gundersted Kirke
Kirken er genopbygget efter en brand i 1589. Ved genopbygningen er anvendt mange granitkvadre fra den oprindelige romanske middelalderkirke. I 1984 blev der foretaget en ny istandsættelse, der medførte, at de tidligere kolde grå og blå nuancer på loft, stolestader og prædikestol udskiftes med varmere mørkrosa/violette farver. Døbefonten er fra 1100-tallet. Alterbilledet er fra 1912 og viser Jesus i Getsemane Have. Kirken er åben i dagtimerne tirsdag-lørdag.

Blære Kirke
Kirken er bygget i middelalderen i romansk stil. I kirken findes to middelalderlige gravsten. Den ene anvendes som dørtærskel. Den anden har en indhugget menneskefigur, et kors og en tang. Den er omhugget til en kvader og findes indmuret i tårnmuren. Kirken har almindeligvis åben i dagtimerne fra mandag-fredag, i sommertiden tillige om lørdagen. 

Skivum Kirke
Kirken består af kor og skib bygget i middelalderen i romansk stil, mens tårn og våbenhus er senere tilbygninger. Af de oprindelige vinduer er der bevaret tre i koret og et i skibets nordvæg. I våbenhuset står en runesten fra vikingetiden med en usædvanlig lang indskrift: ''Moderen Thyre og sønnerne Odinkar og Gudmund, de tre rejste disse kumler efter ....., Han var den bedste og første af landmænd i Danmark''. Altertavlen i kirken er en fløjtavle fra 1590 og har korsfæstelsen som det centrale billede. Kirken er almindeligvis åben i dagtimerne mandag-lørdag.

Giver Kirke
Skib og kor er middelalderligt bygget i romansk stil. I dag er kirken uden tårn, men har muligvis haft et på et tidligere tidspunkt. Døbefonten er et genanvendt vievandskar fra middelalderen. Udenfor kirken står der en runesten, og på sydsiden af kirken, vest for våbenhuset, ses en kvader, som med sine fire fordybninger kan være en genanvendt romersk olielampe. På Vesthimmerlands Museum Aars findes den gamle kirkenøgle og et krucifiks fra 1400 tallet. Kirken er almindeligvis åben i dagtimerne mandag-lørdag.