Demensbyggeri endeligt på plads

Torsdag, 05/11/2009 12:26

Den 11. november tages første spadestik til opførelse af 30 nye demensboliger med tilhørende dagcenter på Kronhjorten øst for jernbanen i Støvring. Det er kulminationen på 7-8 års drøftelser først i Støvring Kommune og siden i Rebild Kommune.
Støvring Boligselskab står for den praktiske del, og det bliver et byggeri i absolut topklasse. Der er taget højde for lys, farver, udenomsarealer og optimal størrelse i forhold til at skabe fleksibilitet i sammensætning af de demente borgere. Størrelsen af demensbyggeriet og det tilhørende dagcenter giver endvidere mulighed for ansættelse af personale med en bred faglig baggrund. 
Et af de behov, der ved ibrugtagningen i foråret 2011 vil blive opfyldt, er dagcenterfunktionen, hvor pårørende med hjemmeboende demente får mulighed for aflastning i nogle timer om ugen. Det er vigtigt at fastslå, at der fortsat vil være et antal decentrale pladser til borgere med lettere demens rundt på kommunens plejecentre, og der vil ikke ske en flytning af borgere mod deres egen eller de pårørendes vilje.
Nybyggeriet er første del af en samlet udviklingsplan for Rebild Kommune. Udviklingsplanen skal angive planen for det samlede boligbehov for ældreboliger, demensboliger og boliger på det sociale område. Planen skal behandles og vedtages af det nye byråd i første halvdel af 2010. I udviklingsplanen indgår blandt andet en renovering af et-rums boligerne på Mastruplund. Disse boliger er ikke længere tidssvarende, og de skal renoveres fra 2011.
I sundheds- og ældreudvalget har vi haft øje på huslejeprisen, idet et nybyggeri med flere kvadratmeter ikke må umuliggøre, at en enlig/reelt enlig pensionist uden særlige formueforhold kan bo der. Efter betaling af husleje, forbrug af el, vand og varme, skat, kostpakke og vask  er der i de nye demensboliger et rådighedsbeløb på 2.731, hvilket er et fornuftigt beløb.
Ordet er dit
CAPTCHA
Vi har brug for din hjælp til at forhindre spam, det eneste du skal gøre er at sætte flueben ved "Jeg er ikke en robot"