Det strammer til!

Af Thorkil Christensen, redaktør, Onsdag, 25/03/2020 09:00

Corona-situationen har forandret hverdagen for rigtig mange i Vesthimmerland. Mange detailforretninger, firmaer og institutioner er lukket ned, medarbejdere er afskediget eller sendt hjem med lønkompensation, og arbejdsgiverne står tilbage med regninger, som skal betales. Med andre ord: Det strammer til!

Det er en ulykkelig situation verden er kommet i. Og det hele er gået så stærkt, som hvis der havde været besøg af "en tyv om natten".

Et er Corona-smitten, som er svær at holde nede, noget andet er de økonomiske følgevirkninger i lokalsamfundet.

Det skal fremhæves, at regeringen har været hurtigt ude med klare meldinger til befolkningen om smittens bekæmpelse og med en plan for, hvorledes smitten kan holdes i ave. Folketingets partier har - uden at der er gået politik i det - vist stor velvilje med hjælpepakker til erhvervslivet og ekstra snor til bankerne, så de kan slække lidt på kravet til sikkerhed for udlån eller give afdragsfrihed eller henstand på ydelser i en svær tid.

For erhvervslivet drejer det sig bl. a. om likviditet. Lokale banker svarer igen med, at de virksomheder som havde det svært før Corona-situationen opstod, også må formodes at have det efter, og at de næppe får hjælp. Altså: Det er de "gode" kunder som hjælpes, og de knap så gode som må klare sig selv!

Bankerne burde måske tænke lidt over, hvad de er kommet af, hvorfor gæve lokale folk i sin tid stiftede dem, og hvorfor pengeinstitutterne i dag er så velpolstrede som de aldrig har været tidligere. Men tænk ikke for længe - for så er det for sent. Vis samfundssind. Virksomheder vil gå konkurs, og medarbejdere kommer til at stå uden job. Også i Aars - og i Vesthimmerland.

Når det er sagt kan det være formålstjenligt, at alle hjælper hinanden. I Aars og Vesthimmerland er der stadig et potentiale for salg og indtjening på trods af nedlukning på grund af smittefare. Derfor: Handel lokalt fremfor globalt på nettet, gør brug af lokale udbringningsordninger og tænk i det hele taget lokalt - så er du og din familie med til at sikre, at vi også har et velfungerende butiks- og serviceniveau, når vi kommer på den anden side af Corona-situationen.

 

Ordet er dit
CAPTCHA
Vi har brug for din hjælp til at forhindre spam, det eneste du skal gøre er at sætte flueben ved "Jeg er ikke en robot"