Forældre i oprør over afslag på indskrivning på Aars Skole

Af Torsten Hansen, Onsdag, 05/02/2020 12:37

AARS: En række forældre til børn i Aars, der skal begynde i 0. klasse efter sommerferien, er i oprør. De har netop fået at vide, at deres barn alligevel ikke kan få plads på Aars Skole, men indskrives på Østermarkskolen, fordi forældrene bor i Østermarkskolens skoledistrikt.

- Det drejer sig om 10 børn der er kommet i klemme. Vi troede der var frit skolevalg, men det gælder åbenbart ikke, siger Lotte Mølskov Rønfeldt, mor til to børn på Aars Skole.

Problemet opstår ved, at der i Aars er 120 ansøgninger til at komme i 0. kl. 59 til Østermarkskolen og 61 til Aars Skole. Det giver sammenlagt behov for fem klasser.

Børne- og Familieudvalget har haft møde i går tirsdag, hvor de har besluttet, at den tidligere vedtagne model (2017) for klassetildeling mellem Aars Skole og Østermarkskolen skal benyttes. Ifølge modellen, så skal der være tre klasser på Østermarkskolen og to klasser på Aars Skole, hvis der samlet er behov for fem klasser.

I udvalgets dagsordenpunkt fremgår det at: "Der må maksimalt være 28 elever i en klasse. Dermed slutter indskrivningen til Aars Skole på 51 elever og 63 elever til Østermarkskolen, idet der er meddelt afslag til 7 elever fra andre distrikter, der har søgt Aars Skole og ikke har ældre søskende på skolen."

- Vi har truffet beslutningen ud fra den model vi vedtog i 2017. Dengang blev det blandt andet vedtaget, at de to skoleledere og skole- og dagtilbudschefen skulle sætte sig sammen, når indskrivningstallene var kendt, og blive enige. Det er gået godt de seneste år, men i år er der nogle der ikke er tilfredse, siger formanden for Børne- og Skoleudvalget Inger Nielsen til Aars Avis.

Beslutningen i 2017 blev truffet fordi der også det år var utilfredse forældre. Men dengang var problemet modsat. Der var det forældre der ønskede tre klasser på Østermarkskolen og ikke på Aars Skole.

- Den gang talte vi om at ændre på skoledistrikterne, men valgte at lade være. Nu har vi drøftet det igen, og det kan være, at vi skal tage emnet op igen og se på skoledistrikterne, uddyber Inger Nielsen.

Politikernes udfordring er, at de nye udstykninger der sker i Aars blandt andet på Galgebakken, ligger indenfor Aars Skoles distrikt. Men skolen er kun bygget til at have to spor, og kunne tage enkelte årgange med tre spor. Østermarkskolen er derimod bygget til at kunne tage tre spor.

I forhold til de allerede eksisterende skoledistrikter så er der 79 mulige børn i Aars Skoles distrikt og blot 52 i Østermarkskolens distrikt.

- Hvis de 79 mulige havde søgt Aars Skole, så kunne vi ikke sige nej, så vi er nok nød til at kigge på skoledistrikterne, konstaterer Inger Nielsen.

MiniSFO

Nogle af de forældre der er utilfredse har 9. januar i år fået at vide, at deres barn er indskrevet i MiniSFO på Aars Skole, men nu har de fået besked på, at deres barn ikke kommer til at gå på Aars Skole.

- Det er rigtigt. Men det er sådan, at når man søger om plads i MiniSFO så tildeles den altid med forbehold, forklarer Inger Nielsen.

Ordet er dit
CAPTCHA
Vi har brug for din hjælp til at forhindre spam, det eneste du skal gøre er at sætte flueben ved "Jeg er ikke en robot"