Foreninger i Aars står sammen om nyt projekt

Onsdag, 24/08/2022 08:35

AARS: Flere muligheder for motion.
Mere eller mindre overskriften for det fælles projekt, som 12 foreninger i Aars sammen har udarbejdet som et løsningsforslag på problemet med foreningsfaciliteterne i byen.
Forslaget har arbejdstitlen Plan 2030 for idrætsfaciliteter i Aars.
Der er så stor tilslutning til sports-foreningerne, at der ikke er flere hal-timer til rådighed i Aars, og andre klubber døjer med nedslidte lokaler, som er dyre i vedligehold og meget uøkonomiske at opvarme.
De 12 foreninger foreslår, at det tilstræbes at indendørssport koncentreres omkring Idrætscenter Østermarken, og udendørssport samles i området ved det nye svømmecenter.
- Faciliteterne i Idrætscenter Østermarken er i dag fuldt udnyttede. Idrætsforeningernes ønsker om flere haltimer kan ikke opfyldes, da alle timer i de relevante tidsrum er udlejet. Vores analyse er, at der er behov for en udvidelse af centret. Men ikke blot en udvidelse med flere kvadratmeter halgulv. Også en kvalitativ udvidelse med nye og fremtidsrettede faciliteter, der kan imødekomme nye og kommende behov. Derfor arbejder vi nu henimod en udvidelse af Idrætscenter Østermarken med et nyt Spring-, Motorik- og Handicapcenter, der både skal opfylde behovet for øget halkapacitet, som samtidig skal give bedre muligheder for udvikling af de stærke sportsgrene, som i dag har til huse i Idrætscenter Østermarken. Her tænkes specifikt på de større sportsgrene som gymnastik, håndbold, fitness og badminton, hvor der er akut behov for større kapacitet, men også på pt. mindre sportsgrene, som under bedre forhold ville kunne vokse sig større. Det er vi lidt ærgerlige over ikke at kunne tilbyde, siger centerleder Brian Østergaard.
En mio. kr. til forprojektering
Projektet ved Idrætscenter Østermarken kaldes Diamanten og vil især komme de seks foreninger, som har udgangspunkt i aktiviter i Idrætscenter Østermarken, til gode. Det samlede antal medlemmer i foreningerne er 2170, og det er bl.a. Aars Gymnastikforening, Fitness IØ og naturligvis Aars Håndboldklub.
Projektet omkring det nye svømmecenter kalder de 12 foreninger for Foreningshus Aars.
- Vi har udarbejdet et forslag, hvor vi kan dele klubhus. Placerer man det i forbindelse med svømmecenteret vil alle klubber kunne dele mødelokaler, kantine og omklædning. Foreningshuset vil gøre, at de enkelte foreninger bliver mere synlige. Der vil komme mere fokus på foreningerne, også de små, hvilket uden tvivl vil give flere medlemmer til alle foreninger og være med til at sikre, at vi har et bredt foreningstilbud i Vesthimmerland, siger Jørgen Odgård, en af initiativtagerne.
De 12 foreninger har drøftet projektet gennem længere tid for at finde den bedst mulige løsning for alle, men som helhed er det på et relativt tidligt stadie.
Der er søgt om penge til en forprojektering hos Kultur og Fritidsudvalget.
I alt en million kroner - heraf 830.000 fra Vesthimmerlands Kommune - så arkitekterne kan komme med mere konkrete forslag og overslag for omkostningerne.
Bliver de penge bevilget i budgetforhandlingerne i september, forventer de 12 foreninger at kunne præsentere et komplet projekt i 2023.
- Lykkes det, håber vi at komme med i budgetforhandlingerne for 2023 og gradvist at realisere projekt Diamanten og projekt Foreningshus Aars frem mod 2030, siger Brian Østergaard.

Ordet er dit
CAPTCHA
Vi har brug for din hjælp til at forhindre spam, det eneste du skal gøre er at sætte flueben ved "Jeg er ikke en robot"