Gregers Krabbe Friskolen - nu med bus

Torsdag, 05/11/2009 12:47

AARESTRUP: Gregers Krabbe Friskolen har gennem lang tid, fået en del af sine elever fra oplandet. Det være sig både Støvring, Suldrup, Arden, Skørping, Ravnkilde og Haverslev. 
For at lette elevernes dagligdag, og for at kunne tilbyde nye elever bedre transportmuligheder, har skolen derfor valgt at investere i en bus.
Bussen skal hente og bringe elever – med afgang en gang om morgenen og aflevering en gang om eftermiddagen.
- Vi mener det er en rigtig god løsning, vi nu kan tilbyde og kan derved også tilfredsstille de nye forespørgsler, vi har fra nogle af yder-områderne. Der har bekymringen været, hvordan kan man komme til skolen, og det problem har vi hermed løst, siger skoleleder Palle Fogh.
Ordningen forventes startet hurtigst muligt, omkring 1. december.
Alle formalia skal være på plads, og et af kravene til buskørslen vil bl.a. være at chaufføren har førstehjælpskursus.
Til skolens store arrangementer som skolen har, f.eks. lejrskolen og andre fælles ture, vil de stadig bruge busselskabet Olesens Busser i Sørup, som altid har udført en god og professionel bustransport.
Men med skolens nye investering, vil eleverne derved også have mulighed for bl.a. at kunne komme til svømning og andre småture på en overskuelig og billigere måde.
Skolen bliver ved med at have stor søgning, og skoleleder Palle Fogh ser fremtiden for Gregers Krabbe Friskolen som meget lys. 
- Her er glade elever i ikke overfyldte klasser, med en flok entusiastiske lærere, som giver eleverne den faglige formåen.
Og med den nye bus, som endnu ikke er blevet navngivet, bliver skoletilbuddet på Gregers Krabbe Friskolen endnu mere fuldendt.
Ordet er dit
CAPTCHA
Vi har brug for din hjælp til at forhindre spam, det eneste du skal gøre er at sætte flueben ved "Jeg er ikke en robot"