Hjemmebesøg med fokus på god søvn

Onsdag, 14/04/2021 08:48

VESTHIMMERLAND: Det kommunale Sundhedscenter Vesthimmerland tilbyder nu forebyggende hjemmebesøg til ældre borgere. Men ikke alle er klar over, hvad et forebyggende hjemmebesøg omfatter.

Det vil de ansatte gerne rette op på og har besluttet, at de vil give ekstra fokus på ”den gode søvn”.

De forebyggende hjemmebesøg er en del af Borger Sundhed på Sundhedscenter Vesthimmerland.

- Vi har været på kursus omkring søvn. Det gør os i stand til at give bedre råd og vejledning til ældre, siger ældrerådgiver Helle Yde Thomsen, Vesthimmerlands Kommune.

I år vil de forebyggende hjemmebesøg derfor have et særligt fokus på søvn.

- Et godt søvnmønster er afgørende for vores trivsel både fysisk, psykisk og socialt. Der kan være mange årsager til, at søvnen forstyrres, når man når en vis alder. Mange har måske fået tillært sig nogle dårlige sovevaner, eller der er måske sket noget i livet, der gør det svært at sove. Det er meget forskelligt fra menneske til menneske, hvad der opfattes som en god nats søvn. Vi har som forebyggende medarbejdere mulighed for, at rådgive og vejlede i søvnhygiejne. Vi kan, sammen med borgeren, forsøge at få afklaret, om der ved hjælp af forskellige ændringer og tiltag, kan opnås et bedre og mere hensigtsmæssigt søvnmønster, forklarer Helle Yde.

Hjemmebesøg henvender sig generelt til borgere over 70 år.

- I denne Corona-tid er opmærksomheden også på, at mange er mere alene end de plejer. Det at føle sig ensom kan påvirke sundheden på mange fronter. Det er især nødvendigt at være opmærksom på, hvordan vores målgruppe trives mentalt. Mange er vant til at komme i forskellige foreninger, hvilket ikke er muligt i tiden. Vi har derfor ekstra fokus på, at få borgerne motiveret til at komme afsted, når der åbnes op igen. For de borgere der er vant til at dyrke motion, har det været en tid, hvor det for mange er svært at holde sig selv i gang. Derfor forsøger vi også at give inspiration til, hvordan man kan holde sig selv fysisk aktiv fx ved at bruge naturen eller træne hjemme, uddyber Helle Yde.

Hvad er det?

Et forebyggende hjemmebesøg er en samtale i borgerens eget hjem med fokus på sundhed og trivsel hos den enkelte borger. Samtalen tager udgangspunkt i den hverdag og de livsvilkår, den pågældende borger befinder sig i. Formålet er, at borgeren kan bevare et så sundt og selvhjulpet liv som muligt. Tilbuddet henvender sig såvel til borgere, der har et sundt og aktivt liv, som til borgere, der har nogle sundhedsmæssige udfordringer.

- De fleste forbinder nok sundhed med ting som vægt, motionsvaner, rygning og helbred, og det er også nogle af de emner, vi rigtig gerne vil i dialog med borgeren om, siger forebyggende medarbejder Bente Justesen. Men sundhed kan jo også være, at syn og hørelse er velfungerende, at man kan holde på vandet eller at man sover godt om natten. Samtalen kan også dreje sig om mere følelsesmæssige ting, så som ens humør, om man har nogen at tale med, eller om sorger, tab og døden, udtaler Bente Justesen fra Sundhedscenter Vesthimmerland.

- Det kan også være at, der skal tages hånd om en borger, der begynder at få fysiske skavanker, eller måske får vi en fornemmelse af, at det begynder at knibe med hukommelsen, og så kan vi sætte ind så tidligt som muligt. Vi er jo en forebyggende instans, og vi ønsker at give råd og vejledning målrettet den enkelte borger, fortsætter hun.

- Det kan både være, at vi vejleder borgerne hen mod kommunale tilbud, men det kan lige så vel være, at de aktiviteter og støttemuligheder, borgeren har brug for, ligger hos foreninger og frivillige. Vi forsøger at holde os opdateret med de forskellige tiltag, der er i vores kommune, og heldigvis har vi et godt samarbejde med mange forskellige både kommunalt og frivilligt. Nogle tror vi kan komme og bevilge rengøring eller anden for form hjemmehjælp, men den del ligger ikke hos os. Vi er et forebyggende og sundhedsfremmende tilbud, og vi er en del af Borger Sundhed på Sundhedscenter Vesthimmerland i Farsø, udtaler Bente Justesen

Opsporer mistrivsel

Som forebyggende medarbejder kan man være med til at opspore tidlige tegn på sygdom og mistrivsel, men også være med til at understøtte alle de ting, borgeren allerede selv gør, for at bevare en høj grad af sundhed og trivsel.

Studier viser, at de borgere, der vælger at tage imod tilbuddet om et forebyggende hjemmebesøg, oplever at deres forhold til kommunen er styrket, og at de efter besøget oplever, at de har en kommunal medarbejder, de kan henvende sig til. De oplever det trygt at have fået ”sat ansigt” på den forebyggende medarbejder, og at besøget giver dem et styrket fokus på deres egen helbredstilstand.

- Vi modtager også bekymringshenvendelser omkring borgere, hvor pårørende har brug for råd og vejledning, fortæller forebyggende medarbejder Helle Yde Thomsen. Der kan være emner, der er svære at ”bringe på banen” for de pårørende. Det kan være bekymringer omkring mistrivsel af både fysisk, psykisk og social karakter.

Tilbuddet gælder alle i målgruppen, også selvom man ikke selv synes, man har nogle udfordringer. Samtalen kan betragtes som en sundhedssamtale, hvor fokus rettes på den enkelte og dennes behov, uanset hvilket udgangspunkt man måtte have.

Ordet er dit
CAPTCHA
Vi har brug for din hjælp til at forhindre spam, det eneste du skal gøre er at sætte flueben ved "Jeg er ikke en robot"