Huller i vejene i Vesthimmerland efter vinterens frost: Bilister kræver erstatning

Af Ture Damtoft, Onsdag, 01/02/2023 09:00

VESTHIMMERLAND: Der er usædvanligt mange huller i vejene i Vesthimmerlands Kommune i år.

Det er huller forårsaget af vand og frost og selv om kommunen gør, hvad den kan for hurtigt at rette op på vejskaderne, er der bilister som får ødelagt deres køretøj ved mødet med et hul i vejen.

Nogle anmelder skaden til kommunen fordi de mener, at ansvaret for ødelæggelser på køretøjet ligger hos kommunen.

Der var fem sager i januar - en er afvist, og de øvrige fire er endnu ikke afgjort.

Hver sag vurderes individuelt, fordi placeringen af ansvar kan være kompliceret.

Der findes ikke en lov om placering af ansvaret, men vurderingen baserer sig på retspraksis - altså tidligere afsagte domme.

Et kriterie herfra er også, at trafikanter - eller nok nærmere køretøjet - skal kunne tåle "mødet" med et vejhul på op til ni centimeter i dybden.

Men der kommer mange andre kriterier til, som en ansat i forsikringsenheden i Vesthimmerlands Kommune forklarer.

- Der er rigtig mange forhold som skal tages med i vurderingen, f.eks. hvor langt og bredt hullet er, hvor på vejen er hullet, vejrforhold, hvilken klassificering har vejen, har andre borgere gjort kommunen opmærksom på hullet, og er det blevet repareret indenfor rimelig tid. Alle disse kriterier er også grunden til, at kommunens forsikringsmægler går ind og vurderer hver enkelt sag, siger Hanne Rønd.

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er ca. to til tre uger fra skaden bliver anmeldt til Vesthimmerlands Kommune, til der foreligger en afgørelse.

210 huller

I januar indberettede borgere 210 huller i vejene i Vesthimmerlands Kommune. Enkelte er indberettet flere gange, men tallet er voldsomt højt i forhold til normalen.

Det oplyser driftsassistent Anders Hansen fra Park & Vej.

- Det er betydeligt flere end normalt og skyldes alt det vand, som trækker ned i revner. Når der så kommer frost, så sprænger det frosne vand asfalten, og der kommer huller i vejen. Der er nogle, som opstår hurtigt pga. tæt eller tung trafik. Der er ikke noget mønster i det, det er på alle typer veje og fordelt i på hele kommunens vejnet, siger Anders Hansen.

Indberetningerne er kommet både fra Park & Vejs egne ansatte og fra borgere, som har brugt funktionen "borgertip" på kommunens hjemmeside.

Noget driftsassistenten sætter pris på og opfordrer til at fortsætte med.

- Vi har haft mange indberetninger fra borgerne, og et godt råd til indberetningen er at tage et billede tæt på og et længere væk fra hullet, så vi kan få et godt overblik, siger Anders Hansen, der giver borgerne en del af æren for, at der ikke er væsentlige problemer med vejenes tilstand i Vesthimmerland.

For det pænt høje tal på 210 indberetninger er slet ikke udtryk for de huller, som ikke er blevet udbedret.

- Der ligger omkring 20 på listen, som ikke er lavet endnu. 180 er udbedret allerede, og vores asfalterings firma kører rundt og reparerer stort set hver dag, siger Anders Hansen.

De fleste af hullerne er små, og de større og dybere huller bliver naturligt nok prioriteret højere end de overfladiske.

 

 

 

Ordet er dit
CAPTCHA
Vi har brug for din hjælp til at forhindre spam, det eneste du skal gøre er at sætte flueben ved "Jeg er ikke en robot"