Jyllandsgade i Aars sikres

Af Ture Damtoft, Mandag, 24/04/2023 12:57

AARS: Efter en række uheld på Jyllandsgade har beboerne på vejen skubbet på for at få bedre og dermed sikrere trafikforhold.
Især krydset ved Assersvej har været et farligt sted med flere alvorlige uheld det seneste år - bl.a. en cyklist der blev alvorligt skadet og var indlagt i flere uger.
Søndag offentliggjorde Vesthimmerlands Kommune en plan for Jyllandsgade - i modsætning til tidligere planer skulle planen denne gang være godkendt af politiet.
- Resultatet af en afvejning af en række forhold, herunder sikkerhed for gående, oversigtsforhold, behov for parkering mv., skriver Vesthimmerlands Kommune i et opslag på sociale medier.
Arbejdet går igang om ca. 14 dage, når fortovet ved Kærvej føres igennem.
Derefter kommer nyt asfaltslidlag og afmærkning i maj. Fjernvarmen har behov for at gennemføre ledningsarbejde i den vestligste del af Jyllandsgade omkring sommerferien, derfor bliver vejstykket mellem Gislumvej og Banegårdsvej først gjort færdig, når fjernvarmerørene er udskiftet.
En række kommentarer til planerne viser, at beboerne ønsker sig mere, end der er lagt op til.
Formanden for Teknik- og Miljøudvalget, Allan Ritter (C) peger på en lang række forbedringer.
- Det er den løsning, vi er kommet frem til. Der er lavet parkering forbudt flere steder, indført 40 km/t begræsnings og etableret fortov langs Jyllandsgade ved Kærvej. Der har ikke været uheld siden, og det har været vores primære mål, siger Allan Ritter.
Et væsentligt kritikpunkt fra beboerne er, at vejforholdene i 20 år ikke har været godkendt af politiet.
Allan Ritter har kun siddet med i det relevante udvalg i et par år men forholder sig til kritikken.
- Det er jeg ærgerlig over, men det har jeg ikke vidst. Derfor er det også godt, at vi har fundet en løsning, som politiet har godkendt. Jeg læner mig op af nogle kloge hoveder, som har forstand på trafiksikkerhed, og så har jeg tillid til, at vi får det sikret, siger Allan Ritter.

Ordet er dit
CAPTCHA
Vi har brug for din hjælp til at forhindre spam, det eneste du skal gøre er at sætte flueben ved "Jeg er ikke en robot"