Kulturuge med Åben Scene i musikhuset

Af Thorkil Christensen, Onsdag, 14/07/2021 07:00

Kulturlivet får en årlig chance for at vise talentet

AARS: Har man en sanger, digter eller musiker i sig, som venter efter at komme ud og optræde, så får alle chancen i kulturugen i Vesthimmerland i september.

Vesthimmerlands Musikhus Alfa åbner scenen for det rige og levende kulturliv, båret af en mangfoldig række af aktører, arrangører, foreninger og ildsjæle, som eksisterer i Vesthimmerland.

En stor del er selv aktivt udøvende på det kulturelle område, og kreativiteten spiller en stor rolle i deres hverdagsliv. I anledning af Kulturugen AHA!, som i år finder sted i uge 36, vil man sætte fokus på kreativiteten og på det aktive, medskabende og fortolkende kulturliv i kommunen. Derfor stilles scenen i Alfa til rådighed for det vesthimmerlandske amatørliv og talentlag på kulturugens sidste dag.

- Vi håber at skabe rammen om en eftermiddag med sang, oplæsning, kor, dans, revy og meget mere. Eneste krav for at indtage scenen er, at man skal have tilknytning til Vesthimmerland, og at indslaget skal være indenfor det kulturelle område, fortæller musikhusleder, Lisbeth Jagd.

Alfa har ved flere lejligheder åbnet scenen for det aktive lokale kulturliv. Blandt andet i forbindelse med musikhusets indvielse i 2008, og ved husets fem-års fødselsdag i 2013.

Det har hver gang været et flot udstillingsvindue for de vesthimmerlændinge, der udøver musik, dans, oplæsning og scenekunst, og det har ikke mindst været en oplevelse for de medvirkende at få mulighed for at optræde på den store scene med professionel lys- og lydafvikling.

Opfordring til alle

- Netop i år er det vores håb, at muligheden for at deltage i Åben Scene kan være med til at kickstarte de forenings- og fritidsaktiviteter, der har ligget i dvale på grund af Corona-restriktioner.

Måske en motivation til at samle koret og opøve et par sange til lejligheden, et incitament til at mødes i læse- eller litteraturklubben og udveksle favoritdigte, eller dele uddrag af yndlingsromanen? Eller måske er det muligheden for at opføre en aldrig spillet sketch fra en Corona-aflyst revy. Vi har i en lang periode måttet undvære de forpligtende kulturelle fællesskaber, og det er blevet næsten uvant, at vi nu må genoptage aktiviteterne.

Derfor skal der lyde en klar opfordring til alle om at bruge Åben Scene, som anledning til at skyde hverdagslivets kulturaktiviteter godt i gang igen, siger Lisbeth Jagd.

Åben Scene markerer afslutningen på Kulturugen AHA – 2021 og arrangementet afrundes med overrækkelse af Vesthimmerlands Kulturråds kulturpris.

Kulturprisen gives til en person eller en gruppe af personer, som har ydet en særlig indsats for kulturlivet i Vesthimmerlands Kommune.

Bag Åben Scene står Kulturskolen Vesthimmerland, Vesthimmerlands Kulturråd, Vesthimmerlands Biblioteker, Vesthimmerlands Kommune, Kultur og Fritid og Vesthimmerlands Musikhus. Det er tanken, at Åben Scene skal være en årligt tilbagevendende begivenhed i Kulturugen.

- Det må meget gerne vokse med tiden og være noget, spm både de optrædende og publikum ser frem til, siger Lisbeth Jagd.

Åben Scene finder sted søndag,12. september.

Hvis man vil bidrage til dagens program, skal man sende en tilmelding til musikhuset senest 15. august.

Ordet er dit
CAPTCHA
Vi har brug for din hjælp til at forhindre spam, det eneste du skal gøre er at sætte flueben ved "Jeg er ikke en robot"