Lad os forsøge at rokke lægerne

Af Ture Damtoft, Fredag, 21/02/2020 12:00

Regionsrådsmedlem Erik Høgh Sørensen (DF) skriver om den foreslåede lukning af lægevagter:

Det var et fremragende debatmøde i Farsø torsdag aften.

Det var især imponerende at se så stor en tilslutning fra lokalsamfundet. Det viser helt tydeligt, at borgerne i Vesthimmerland er bekymrede for at miste deres lægevagtsordning, ligesom borgerne i Skagen, Brønderslev og Brovst er.

Tirsdag tager Nordjyllands 41 regionsrådsmedlemmer stilling til et forslag fra Dansk Folkeparti om at udskyde lukningen af de fire lægevagter.

Lukkebeslutningen er et brud med regionens forretningsorden og princippet om "borgernær sundhed". Lukningerne skaber utryghed og ulighed i mange lokalområder, og konsekvensen risikerer at blive kaotisk transport af borgere til lange køer og overfyldte akutmodtagelser på hospitalerne.

DF's forslag går ud på at udskyde den nye vagtlægeordnings ikrafttræden indtil efter regionsrådsmødet 23. juni.

Den mellemliggende tid bør bruges på at lave en tillægsaftale med lægerne i PLO. Vi skal undersøge, om der kan ske opgaveglidning fra lokale vagtlæger over til højt kvalificerede og højt betalte sygeplejersker.

Nogle hævder, at PLO ikke vil udvise fleksibilitet nok til at forhandle en tillægsaftale. Dette hævdes ofte af partierne bag lukningerne – Konservative, Venstre og Socialdemokratiet.

Argumentet er, at lægerne ikke vil kunne rokkes. Jamen lad os da gøre forsøget! Lad os lytte til borgerne og stå sammen i regionsrådet!

Ordet er dit
CAPTCHA
Vi har brug for din hjælp til at forhindre spam, det eneste du skal gøre er at sætte flueben ved "Jeg er ikke en robot"