Madvaner – ”Genetik eller Kultur?”

Tirsdag, 13/10/2015 15:36

AARESTRUP: Vores fødevarevalg og præferencer er i høj grad bestemt af den mad, vi er vokset op med. Det handler om den kultur, vi er en del af – både lokalt og nationalt – samt vanerne i vores familie og omgivelser. Vores gener er også med til at bestemme, hvilke fødevarer vi kan lide og ikke lide. Små genetiske forskelle i vores sanseapparat gør, at vi smager og dufter de samme madvarer forskelligt.
Temaet for årets Masseeksperiment er smag, kultur og genetik. Masseeksperiment 2015 skal gøre os klogere på, hvordan vores madvaner og præferencer hænger sammen med vores sanseapparat. Eleverne blev testet i positiv – neutral eller negativ holdning til en række fødevarer og dufte samt indsigt i individuelle forskelle på hvad de kan lide og ikke lide. Forsøgskittet bestod af spørgeskemaer, der dels belyste baggrunden samt et spørgeskema til duft- og smagsforsøg. Duftprøverne var markeret med A, B og C – smagsprøverne med D, E og F suppleret med 2 smagsstrimler G og H.
Inden forsøget havde eleverne fået et info-brev med hjem, der fortalte om baggrunden for forskningsforsøget og ligeledes lidt om prøvernes indhold, så eventuelle allergiske reaktioner kunne imødekommes.
1300 klasser i Danmark har deltaget og bidraget med viden til forskere fra Sektionen for Sensorik og Forbrugervidenskab på Københavns Universitet. Danish Science Factory vil senere offentliggøre resultatet i en videnskabelig rapport, som der bliver mulighed for at læse.

Ordet er dit
CAPTCHA
Vi har brug for din hjælp til at forhindre spam, det eneste du skal gøre er at sætte flueben ved "Jeg er ikke en robot"