Musikhuset i Aars får nyt lys for cirka 500.000 kr.

Af Torsten Hansen, Onsdag, 18/01/2023 07:48

Høje energipriser har sat turbo på montering af et nyt bæredygtigt scenelys og lyskilder i Alfa

AARS: Kriser tvinger os at tænke nyt og kreativt, siger man. Og der er nogen sandhed i, at kriser ikke kun fører dårlige ting med sig. De høje energi-priser har nemlig helt konkret sat turbo på Vesthimmerlands Musikhus Alfas bæredygtige omstilling.

I disse dage har husets tekniske personale travlt med at klargøre salen til den kommende sæson, og det bliver med nyt bæredygtigt LED-scenelys og nye LED-lyskilder i de store salspendler.

- Scenelyset har været en af de store syndere i drifts- og klimaregnskabet for musikhuset, da de mange store lamper har et meget højt el-forbrug, forklarer musikhusleder Lisbeth Jagd.

Desværre er det også forbundet med store investeringer at udskifte de gamle lyskilder til mere moderne. Der har været behov for cirka 500.000 kr. De penge er fundet via donationer og lokale bidragsydere.

- Det nye scenelys består både af stationært og bevægeligt scenelys efter nutidige standarder, hvilket er en mærkbar forbedring, da vores scenelys var af ældre dato og udelukkende stationært. Det bevægelige lys har været på ønskelisten længe, da det er blevet normen ved større koncertproduktioner, siger Lisbeth Jagd.

Foruden selve scenelyset, har de ni store pendler, der oplyser selve publikumsområdet i salen, ligeledes sat deres markante præg på elregningen.

- Som et særskilt projekt hertil har vi søgt fondsmidler og sponsorater – ikke til nyanskaffelser, men derimod til ombygning af lamperne til dæmpbare LED-lyskilder. Det giver en reduktion fra 750W til 55W pr. lampe, forklarer Lisbeth Jagd.

Besparelsen ved scenelyset er lidt mindre. De nye stationære LED-lamper bruger omkring en fjerdedel af de gamle lampers forbrug.

- Salspendlerne er ombygget, og den første store levering af scenelyset er samtidig modtaget og samlet, og der er trukket nye kabler. Vi mangler endnu et par leverancer, før den fulde ordre på scenelyset er i hus, men lamperne tages i brug efterhånden som de leveres. Vi forventer at kunne have det hele i brug til Kulturugen AHA!, til koncerten med Pink Floyd Project, vurderer Lisbeth Jagd.

Pengene til udskiftningerne er kommet fra Fonden Himmerland (Himmerland Forsikring), Norlys Vækstfond, Sparekassen Danmark Fonden Himmerland, Alfas Venner, Lions Club Aars og Rotary Aars.

Ordet er dit
CAPTCHA
Vi har brug for din hjælp til at forhindre spam, det eneste du skal gøre er at sætte flueben ved "Jeg er ikke en robot"