Rejsegilde på ny velfærdsbygning og maskinhus på Nibe Kirkegård

Torsdag, 10/09/2009 02:28

Sammen med rådgivere, naboer, entreprenører og håndværkere, holdt Nibe Menighedsråd i sidste uge rejsegilde på et nyt maskinhus med tilhørende velfærdsbygning på Nibe Kirkegård.
Formand for Nibe Menighedsråd Bent Møller redegjorde rede for tanken med et rejsegilde – en tradition som kan føres mindst 500 år tilbage, nøjagtig som de fleste danske kirker har mange års eksistens bag sig.
Nibe Menighedsråd har gennem en årrække arbejdet på at etablere mere tidssvarende faciliteter for såvel kirkegårdens ansatte som for de maskiner og redskaber der anvendes i det daglige arbejde.
Og med tilkøb af den nyeste del af kirkegården for få år siden viste der sig mulighed for at etablere dette tekniske afsnit på sit helt eget område, med direkte adgang fra Vestervangen.
Dette er således blevet løsningen, og i samarbejde med arkitektfirmaet Brøgger, er der udformet en bygning, som respekterer den ydre fremtræden i forhold til nabobygningerne Solsidecentret med forskudte tagflader.
Bent Møller udtrykte stor tilfredshed med byggeriet og indsats fra håndværkere og rådgivere – og som god skik er ved et rejsegilde, takkede han for denne indsats.
Arkitekt Egon Christiansen fra fa. Brøgger udtrykte ligeledes tilfredshed med projektets forløb og udførelse. Han understregede, at det har været en spændende proces, og at det har været en spændende proces at få indpasset bygningens funktion og udseende i forhold til de omgivende bygninger.
Den nye velfærds- og maskinhus bygning er på 280 kvm. og inderholder foruden et stort garagerum til kirkegårdens maskiner og redskaber, også omklædnings- og badefaciliteter, frokostrum, værksted m.m.
Byggeriet blev indledt i marts efter afholdt licitation, og arbejdet er i hovedentreprise overdraget til murer og entreprenørfirmaet Henriksen & Madsen, Løgstør.
Byggeriet forventes helt færdigt omkring 1. oktober..
Ordet er dit
CAPTCHA
Vi har brug for din hjælp til at forhindre spam, det eneste du skal gøre er at sætte flueben ved "Jeg er ikke en robot"