Sara Norup har overtaget Houmann Malerforretning

Af Torsten Hansen, Onsdag, 02/02/2022 08:00

AARS: For et år siden overtog Sara Norup 40 procent af Houmann Malerforretning i Aars. Nu overtager hun resten og bliver eneejer.

- Steen og Britta Houmann bliver i firmaet til marts. Til den tid ansætter vi en ny på kontoret, som afløser for Britta, mens Steen bliver i firmaet lidt længere, siger Sara Norup.

Sara Norup ser frem til at modtage kreativ sparring i et stykke tid fremover, og Steen Houmann vil gerne følge virksomheden, som han stiftede for mere end 20 år siden.

Sara Norup overtager en virksomhed med en god og fyldig ordrebog.

- Vi har mange store projekter, og særligt i april, maj og juni bliver der travlt, vurderer hun.

Lokalt udfører Houmann Malerforretning mange opgaver for HimmerLand i Gatten og for HEG i Aars, hvor firmaet deltager i opførelsen af skolens nye elevfløj.

Det er to af de steder firmaets mange ansatte er beskæftiget lige nu.

- Vi har rigtig mange faste samarbejdspartnere, det er vi glade for, forsikrer Sara Norup.

Houmann Malerforretning har 15 ansatte, heraf 11 "i marken".

- Det er vigtigt for os, at være med til at uddanne lærlinge. Lige nu har vi tre lærlinge ud af de 11 ansatte, siger Sara Norup.

Det er en tankegang der passer Steen Houmann.

- I min tid har vi uddannet 37 lærlinge, skyder han ind.

Bytter plads

Sara Norup vil drive virksomheden videre på samme måde, som den har været drevet hidtil.

- Navnet forbliver det samme. På kontoret skal der ansættes en afløser for Britta Houmann, ellers er det ikke planen, at der skal ændres noget.

Sara Norup er selv indstillet på at lægge mange arbejdstimer i firmaet. Det ligger naturligt for hende og familien. Ægtefællen Kristoffer Norup driver egen tømrervirksomhed.

Mange henvendelser kommer ind via computeren og forlader virksomheden igen samme vej. Men i en malerforretning er det trods alt den enkelte maler, der udfører arbejdet hos kunden. Men også der er der sket forandringer gennem årene.

- I dag er stort set al vores maling vandbaseret og en del af den er også økologisk, fastslår Sara Norup.

- Vi forebygger også på andre punkter, for eksempel har vi indkøbt et exoskellet. Det hjælper, når medarbejderen skal løfte noget. Samtidig skåner det ryggen. Arbejdsredskabet er praktisk, fordi det ikke fylder ret meget, og så er det uafhængig af rummet og underlaget. Mange gange ligger der materialer på gulvene, det betyder, at andre hjælpemidler, der skal køre på gulvet, kan være svære at bruge, forklarer Sara Norup.

Sara Norup blev uddannet svend for fem år siden. Siden har hun tilføjet en konduktør/mellemleder uddannelse.

Sara Norup vil holde reception i forbindelse med overtagelsen, men Corona har gjort, at hun har været lidt afventende.

Ordet er dit
CAPTCHA
Vi har brug for din hjælp til at forhindre spam, det eneste du skal gøre er at sætte flueben ved "Jeg er ikke en robot"