Sundhedsguru over alle gæster Farstrup

Torsdag, 10/09/2009 02:43

Som barn i USA var han tynd og fejlernæret - idag er han sundhedsguru i Danmark! Men han er ikke fanatisk - der skal være plads til god rødvin eller Rittersport, når lysten melder sig, siger han. Navnet er Chris MacDonald - og snart kommer han på foranledning af Farstrup Boldklub til Farstrup Hallen, hvor han den 22. oktober holder et foredrag om »Sundhedshjulet«, om hvordan man får en sundere sjæl i et sundt legeme, og om hvordan vi alle - uanset alder - finder vejen til et sundere liv.

Farstrup Boldklub har taget initiativ til at sundhudsguruen over alle, kommer her til lokalområdet. Hermed vil boldklubben gerne slå et slag for at vi alle sammen bliver mere opmærksomme på, hvor vigtigt det er at passe på sit helbred og få førsteprioritet på vores sundhed. 

Thea Bundgaard fra Farstrup Boldklub fortæller om baggrunden for arrangementet: Vi vil for det første gerne lave et storstilet arrangement, som sætter Farstrup på landkortet - og det kræver et stort navn. Dernæst ønsker vi med dette arranement at sætte fokus på noget som flere end nogensinde interesserer sig for, - nemlig vores sundhed. - og vi tror på, at hvis nogen kan samle rigtig mange mennesker til et arrangement af denne karakter og med dette tema - så er det sundhedsguruen Chris MacDonald, siger Thea Bundgaard.

Chris Macdonald henvender sig meget bredt. Han har lavet projekter målrettet til virksomheder. Han har motiveret teenagere/skoleelever til at ændre kost- og motionsvaner. Han har taget fat i sundheden i den enkelte familie. Kort sagt, så kan alle – uanset alder, finde inspiration til at komme i gang/komme videre med den sunde livsstil.

Thea Bundgaard fortæller om det lokale engagement: - Vi havde mange tanker omkring denne satsning inden vi gik i gang med planlægningen. Vi synes det er vigtigt at der ind imellem sker noget markant i landdistrikterne, så folk i de større byer omkring os opdager, at vi godt kan tage initiativ til nye oplevelser og tiltag herude på landet. 
Målsætningen er at samle så mange som muligt omkring noget der vedkommer alle. 
- Vi håber på, at dette vil samle rigtig mange mennesker, - også dem der kommer langvejsfra, sommåske aldrig har hørt om Farstrup før nu..., siger Thea Bundgaard.   

Arrangørerne indrømmer gerne, at det er en stor satsning at invitere Chris Macdonald til Farstrup, men synes omvendt, at det engang imellem skal være muligt for landdistriktets beboere at få tilbudt et arrangement af høj kvalitet i lokalområdet. 

Chris Macdonald er kendt for at kunne give tilhørerne en gevaldig energi indsprøjtning og en helt fantastisk oplevelse. Og han kan give nogle redskaber til at arbejde videre med sundhed.

Ordet er dit
CAPTCHA
Vi har brug for din hjælp til at forhindre spam, det eneste du skal gøre er at sætte flueben ved "Jeg er ikke en robot"