Veto fra Stiftet grænser til magtmisbrug

Af Torsten Hansen, Fredag, 04/02/2022 12:00

Læserbrev:

Morten Mejdahl, byrådsmedlem i Vesthimmerlands Kommune, Venstre, skriver:

 

Når Stiftet nedlægger veto mod opsætning af vindmøller der planlægges at skulle stå mere end 1,5 km fra en af vore kirker grænser det - efter min mening - op til magtmisbrug.

Selvfølgelig skal de lovfastsatte regler om afstand overholdes. Men med kilometer-afstand fra mølle til kirke burde kirkegængerne i ro og mag kunne sætte sig til rette og lytte til præstens prædiken søndag formiddag, uden at blive forstyrret af møllestøj.

Hvis det viser sig, at støj fra møllerne giver gener på dage med begravelse, må der laves aftale om at standse møllerne i 1 - 2 timer pr. begravelsesdag, så lyd fra møller ikke tager fokus i en følelsesladet situation.

Hvis modstand af møller skyldes udseendet undrer det, at kirken ikke gør indsigelser mod rapsmarkers udseende i blomstring eller majsplanter som i flere måneder af året er langt højere end kirkens dige og dermed kan tage udsyn.

Det vil vinde respekt, at kirken arbejder for det som sker i kirken og indenfor kirkediget og lade kommunens folkevalgte sidde på kirkebænken søndag formiddag og udarbejde kommunal planlægning på hverdagene.

 

Ordet er dit
CAPTCHA
Vi har brug for din hjælp til at forhindre spam, det eneste du skal gøre er at sætte flueben ved "Jeg er ikke en robot"