Virtuelt borgermøde uden følelsesudlad

Af Torsten Hansen, Onsdag, 18/11/2020 08:30

Ulrik Mark Jensen har på vegne af Borgergruppen i Gundersted skrevet om vindmølleproblematikken:

Over 250 IP-adresser, og måske endnu flere personer, fulgte det virtuelle vindmølle-borgermøde torsdag aften. Det er et solidt udtryk for, hvor vigtig denne sag er, specielt lokalt.

Det virtuelle borgermøde, er dog svært at anerkende som et reelt borgermøde. Hvor velmenende det end var, så var det som at være med i en redigeret virkelighed, hvor vores bekymringer pænt blev kogt sammen til velsmagende spørgsmål. Ingen mulighed for at kommentere løbende via en chatfunktion eller se de andre deltagers spørgsmål. Væk var følelsesudbrud og hurtige replikker. Vi ved mange politikere bruger borgermøderne til at ”fornemme stemningen”. Den mulighed fik I heller ikke. Lad denne slags borgermøder forsvinde sammen med coronaen.

Tilbage til de mange spørgsmål.

HOFOR meddelte på aftenen nøjagtigt det samme som vi havde fået at vide i et læserbrev i Nordjyske 31. oktober under overskriften ”Vindmølle giver både naboer og kommuner bonus”, at lokalsamfundet får noget ud af det. Fakta er blot at HOFOR kun kommer med det, som loven siger, de skal. Så værsgo at vær tilfreds med en afladspulje på godt tre millioner kr. over et 30 årigt perspektiv, svarerne til 100.000 kr. om året, som så skal fordeles på kommunes mange foreninger - hvis vi er heldige, for de kommunale fordelingsprincipper er end ikke på plads endnu. Dertil er det ikke et imponerende beløb i et område, der har haft held med søge eksterne fondsmidler til langt større beløb - uden modydelser! Vi ser meget heller at der arbejdes for området fyldes med barnestemmer og voksenlatter. At lokalsamfundene understøttes af skattebetalende familier, modsat HOFOR, der ligger deres skat og arbejdspladser i det københavnske. Hvornår ser vi projekter, der fra deres begyndelse rummer visioner om et reelt løft af kommunen som helhed ? Hvorfor kobler vores politikere ikke bosætnings- og energipolitikken sammen? Befolkningstallet falder, og det forpligter jer.

Vi hører fra flere sider det argument, ”vores erfaringen siger, at kæmpe vindmølleanlæg ikke påvirker lokalområdet negativt”. Hviler det ikke blot på mavefornemmelse? Lad os holde os til fakta, hvor Københavns Universitet i en rapport fra 2014 fastslår, at vindmøller kan reducere huspriser med 7-15 pct. lokalt. En lignende konklusion kom Erhvervsstyrelsen til i 2016, hvor en radius på tre km. rundt om vindmøller blev undersøgt.

Derudover var det fuldstændigt umuligt at få et klart svar på, hvem der løber med CO2-reduktionen? Det er ikke helt uvæsentligt, da Vesthimmerlands Kommune, ligesom de københavnske kommuner der står bag HOFOR, også har ambitioner om en CO2-reduktion. Forvaltningen og politikerne synes ikke rigtig at vide det, og på borgermødet leverede HOFOR et svar, der mest af alt lød som ”talgymnastik”. Meget tyder dog på, at CO2-reduktionen pakkes i kufferten og tages med hjem til København. Kan vi leve med det? Og hvad vi gør så, når Vesthimmerlands Kommune også skal være grønne? Skal vi så så have endnu flere vindmøller i Bjørnstrup?

Et spørgsmål gik netop på frygten for, at vindmølleområdet på et senere tidspunkt udvides i forskellige retninger. Det blev ikke kategorisk afvist, og det er ikke utænkeligt, at vi om nogle år står i samme situation som i Svoldrup Kær, hvor vindmølleområdet efterfølgende ser ud til at skulle udvides. HOFOR mente ikke, at ”beboelsesstrukturen” i Bjørnstrup lå lige for udvidelse, men huse har hidtil ikke være en så stor en forhindring endda. Her tænkes selvfølgelig på opkøbet af Nørre Blærevej, der har banet vejen for det projekt, vi forholder os til nu. Og hvad med solceller og biogas? Fra politisk hold har det tidligere lydt, at det var fornuftigt at samle disse sammen med vindmøller. Det er grundlæggende utrygskabende. Kom frem med planerne, hvis de ligger i skuffen. Endelig gav det et sug i maven at se de første visualiseringer af vindmøllerne set fra badestranden ved Navnsø og Gundersted. De er gigantiske.

Et borgermøde handler vel i bund og grund om at give borgerne følelsen af, at der er fornuft og mening i foretagendet. Vi hører og fornemmer, at der politisk er tanker om ”noget helt nyt”. Kommunen står over for en revidering af vindmølleplanlægningen og en ny vision for den grønne omstilling. Med byrådets beslutning om at stemme nej til det lignende vindmølleprojekt i Malle for under et år siden - og nu med disse vindmøller mellem Gundersted og Blære – er der grund til at spørge: Er der overhovedet nogen politikere, der helt ned i maven tror på, at HOFORs projekt er den vej, som Vesthimmerlands Kommune skal? Hører det fordums planlægning med kortsigtede planer her og nu? Kort efter det virtuelle Borgermøde meldte Socialdemokratiet ud, at de ønsker en energipark ved Nørrekær Enge, der kan skabe reelle arbejdspladser til lokalområdet; det virker langsigtet.

Nu ser vi frem mod 22. november, hvor der er frist for høringssvar, og mange uafklarede spørgsmål fra mødet vil helt sikkert blive rejst.

Vi opfordrer alle til at indsende et høringssvar til kommunen senest 22. november!