Generalforsamling i Aars.dk

Beskrivelse:
Beskrivelse af arrangementet: 

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Aars.dk torsdag den 7. marts 2024 kl. 9.30 hos Aars Avis.

Dagsorden iflg. vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse og godkendelse af det opstillede årsregnskab for seneste kalenderår
4. Fastlæggelse af budget herunder fastsættelse af kontingent for det indeværende kalenderår
5. Indkomne forslag
6. Valg til bestyrelsen
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Afholdelsesdato: 
07/03/2024 - 09:30
Lokation: 
Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars
Arrangør: 
Foreningen Aars.dk