Årsmøde hos Barmers ældre

Onsdag, 15/04/2009 08:27

Barmers aktive ældre har afholdt generalforsamling  i Barmer Forsamlingshus. Formand Grethe Holm Mikkelsen oplyste at man har søgt § 18 om tilskud til frivilligt socialt arbejde og at en stor del af pengene er anvendt til opvarmning og leje af lokaler til det sociale samvær, ligesom der har været afholdt kulturelle foredrag. Derefter gennemgik kasserer Svend Damgaard regnskabet og da beretning og regnskab var blevet godkendt var der valg til bestyrelse, på valg var Karl Laustsen, Gudrun Christensen og Jens Sloth Simensen, de to sidstnævnte ønskede ikke genvalg og nyvalgt blev Annelise Mogensen og Karl Simensen,  revisor Poul Christensen og som suppleant blev Irene Andersen valgt. Bestyrelsen konstituerede sig med formand Grethe Holm Mikkelsen, næstformand og sekretær Karl Simensen, kasserer Svend Damgaard og menige medlemmer er Annelise Mogensen og Karl Laustsen.

Ordet er dit
CAPTCHA
Vi har brug for din hjælp til at forhindre spam, det eneste du skal gøre er at sætte flueben ved "Jeg er ikke en robot"