Økonomisk åndedrætshjælp til Nibe Idræts- & KulturCenter

Onsdag, 16/09/2009 23:03

Skole- og Kulturudvalget i Aalborg Kommune havde tirsdag den økonomiske situation for Nibe Idræts- & KulturCenter på dagsordenen. Anledningen er, at man efter udvidelsen til samlet 31,5 mill. kroner, ikke har kunnet betale sine ydelser ud af det budget der har været lagt i forlængelse af byggeriet i 2006-2007.
Ifølge sagsfremstillingen hos Aalborg Kommune blev udgiften til byggeriet væsentlig højere end budgetteret, Årsagen hertil er, at der dels kom væsentlige ekstra omkostninger til brandsikring, dels at bestyrelsen besluttede at udvide byggeriet. Det blev således nødvendigt at låne 30 mill. kr., til trods for at budgettet lød på godt 26 mill. kr. Dette lån blev optaget i schweizerfranc, og her har kursen udviklet sig til ugunst for Centret, og derfor skyldes der i dag 31,5 mill. kr. incl. kurstab.
På denne baggrund har kommunens Skole- og Kulturforvaltning og Centerbestyrelsen ført forhandlinger, med henblik på at få denne økonomiske situation på plads, og der var til Skole- og Kulturudvalgets møde tirsdag indstillet, at man i 2009 yder ekstra 350.000 kr. til driften og derefter 300.000 kr. årligt fremover.

Centerformand Bendt Hald genkender situationen over for Nibe Avis – men bestemt ikke det grundlag, hvorfra der ydes kommunalt tilskud til driften – dels direkte, dels gennem kommunens brug via f.eks. Nibe Skole, og dels via foreningernes tilskud til halleje.
– Her behandles vi i den nye Aalborg Kommune efter en helt anden model end hvad der gjaldt i den tidligere Nibe Kommune, og dét gør, at vi samlet ikke får væsentligt mere driftstilskud end tidligere. Reglerne bevirker endvidere, at der ikke kan ydes mere i tilskud til »en hel hal« end til »en halv hal«, som tidligere, og vi får som landet ligger ikke stort mere ud af at skabe ekstra indtægter, anfører Bendt Hald.
Samlet har situationen gjort byggeriet dyrere, og fortolkningen af reglerne i Aalborg Kommune er således til ugunst for Nibe Idræts- & KulturCenter.
Bendt Hald medgiver visse fordyrelser af halbyggeriet i forhold til budgettet. Det gælder som nævnt brandsikringen, og det gælder det faktum, at der hen over byggeperioden var ganske høje priser på byggeri generelt. Det fik vi også at mærke hos os.
Endelig opstod der gennem det store byggeri krav og ønsker til øgede depotrum – krav som ikke ekstra er blevet honoreret i øgede indtægter, siger Bendt Hald.
I processen har vi også forhørt os hos Skole- og Fritidsforvaltningen, som oplyser, at Nibe Idræts- & KulturCenter ikke har et specielt højere omkostningsniveau end andre private haller.

Ordet er dit
CAPTCHA
Vi har brug for din hjælp til at forhindre spam, det eneste du skal gøre er at sætte flueben ved "Jeg er ikke en robot"