9,1 mio. kr. til almennyttige formål

Af Torsten Hansen, Fredag, 05/04/2019 12:56

VESTHIMMERLAND: Ikke færre end 206 forskellige almennyttige og velgørende formål fik i 2018 bindende tilsagn fra Fonden for Sparekassen Himmerland om uddelinger for i alt 9,1 millioner kroner. Det fremgår af fondens årsrapport, der netop er godkendt og offentliggjort.

Også her i 2019 kan initiativtagere til velgørende eller almennyttige formål i Sparekassen Himmerlands oprindelige virkeområde søge om tilskud til deres aktiviteter. Fondens bestyrelse har nemlig besluttet at reservere 10 millioner kroner af resultatet for 2018 til fremtidige uddelinger, og den samlede ramme for uddelinger i 2019 ligger dermed på 11,2 millioner kroner.

Fonden for Sparekassen Himmerland, der er storaktionær i Jutlander Bank A/S, fik i 2018 et underskud på 134 millioner kroner, og fondens egenkapital udgør nu 720 mio. kroner.

Årets negative resultat skyldes kursregulering af aktierne i Jutlander Bank A/S på 156 millioner kroner, idet aktiekursen gennem 2018 faldt fra 218 ved udgangen af 2017 til 179 nytårsaften 2018. Året før var kursreguleringen af aktierne i Jutlander Bank A/S positiv med 108 millioner kroner.

Resultatet af fondens primære drift er positiv, og i 2019 modtager fonden udbytte på ca. 16 millioner kroner fra aktierne i Jutlander Bank A/S.

Fonden er største aktionær i Jutlander Bank A/S med en ejerandel, der fortsat ligger på 46,5 procent.

Ordet er dit
CAPTCHA
Vi har brug for din hjælp til at forhindre spam, det eneste du skal gøre er at sætte flueben ved "Jeg er ikke en robot"