Aars Fjernvarme planlægger investeringer for over 170 mio. kr.

Af Torsten Hansen, Onsdag, 06/04/2022 08:00

AARS: Aars Fjernvarme er påvirket af de stigende priser på gas, affald og el. Men alligevel formår varmeværket at udgå store prisstigninger, til glæde for fjernvarmeforbrugere i Aars, Suldrup og flere andre steder.

- Vores varmepris stiger to procent, hvilket svarer nogenlunde til inflationen. Vi hører fortsat til de billige i Danmark, siger Svend Andersen, formand for Aars Fjernvarme.

Samtidig står fjernvarmeværket foran investeringer til over 170 mio. kroner.

Mest affald

Cirka 97 procent af varmen produceres ved at afbrænde affald. Resten produceres ved naturgas, træflis og varmepumper. Fjernvarmeværkets forbrug af naturgas kan reguleres ved at erstatte energikilden med en anden, for eksempel træflis og varmepumper. Det holder prisen nede. Samtidig har de høje priser på el haft en positiv effekt på Aars Fjernvarmes salg af el.

- Vi har i 2021 solgt el for seks mio. kroner mere end i 2020. Vi har på samme tid kunnet holde vores køb af el nede på 1,2 mio. kroner, siger Svend Andersen. Svingninger i forbrug gør, at værket til nogle tider sælger el og til andre tider køber el.

Nye forbrugere

Uagtet priserne så stiger antallet af forbrugere på fjernvarmenettet.

- Vi har fået 102 nye forbrugere, heraf 87 i Aars. Når vi ser lidt ind i fremtiden, så kigger vi på en voldsom udvikling i Aars.

Hele Aars Vest gennemgår en kraftig udvikling, og det kommende Aars Svømmecenter bliver også en stor forbruger af fjernvarme, siger formanden.

For at imødekomme de behov der vil komme fra Aars Vest, er Aars Fjernvarme tvunget til at foretage store investeringer. Afstanden og kapaciteten på værket på Dybvad Møllevej gør, at det er bedst for Aars Fjernvarme at bygge nyt.

- Vi vil bygge en ny central på industrivej ved Danpo og ved Aars Vest. Vi vil også gerne kunne tage overskudsvarme fra Danpo. Samtidig vil vi lave en træpille-kedel på stedet, siger Svend Andersen. Det tre-delte projekt løber op i 62 mio. kr.

En ny varmepumpe på Dybvad Møllevej er også på ønskesedlen. Den vil koste cirka 50 mio. kr. Der er derudover et ønske om en ny biomassekedel på Dybvad Møllevej. Den beløber sig til cirka 60 mio. kr.

Samlet er der investeringsplaner for over 170 mio. kr. inden 2032.

Hvis man får opført biomassekedlen kan værket lukke “ovn 1” fra 1986. Det vil have flere fordele, men en af de væsentlige er, at Aars Fjernvarmeværk “falder ud af “ kvoteordningen.

De nuværende to affaldskedler på Dybvad Møllevej gør, at fjernvarmeværket i Aars skal købe 13 til 15.000 CO2 kvoter årligt, og de er steget kraftigt i pris. Lukkes den gamle ovn falder den del af produktionen der koster kvoteordninger. Det vil spare værket mange penge.

- Sidste år betalte vi 20 mio. kr. i afgifter til staten og fem mio. kr. på CO2 kvoter, forklarer Svend Andersen.

Aars Fjernvarme har i mange år leveret varme til forbrugerne i Aars ved at afbrænde affald. Men i takt med at forbrugerne og virksomhederne sorterer mere, og der er mere genbrug, så er mængderne af affald faldet.

I nogle år har værket importeret affald fra andre lande. Men det er ligeledes blevet mere vanskeligt. Af de årsager vil fjernvarmeværket gerne have mulighed for at bruge alternative energikilder, det er årsagen til, at de ønsker at opføre en biomassekedel.

Ordet er dit
CAPTCHA
Vi har brug for din hjælp til at forhindre spam, det eneste du skal gøre er at sætte flueben ved "Jeg er ikke en robot"