Afgørelsens time ved Blære og Gundersted

Af Ture Damtoft, Onsdag, 17/02/2021 08:10

BLÆRE/GUNDERSTED: Der har været nogle slag i krigen om for eller imod seks 150 meter høje vindmøller mellem Blære og Gundersted.

På den ene side står lodsejerne, Hovedstadens Forsyningsselskab og Vesthimmerlands Kommune, som går ind for projektet og har godkendt en ændring af den lokalplan for området, som blev vedtaget i 2017.

Overfor dem er en borgergruppe, der har været særdeles aktive i deres modstand mod opsætningen af de nye vindmøller næsten lige ved siden af Navnsø.

De over 100 i borgergruppen mod vindmøllerne har arrangeret demonstration ved rådhuset i Aars, skrevet næsten 80 høringssvar, samlet underskrifter ind og skrevet læserbreve en masse - bl.a. her i Aars Avis.

Deres bekymring og påstand er, at opsætningen af vindmøllerne vil skade lokalsamfundet - fordi udsynet til dem og støjen fra dem vil skade huspriserne og dermed på længere sigt true levedygtigheden i de to landsbyer, hvor især Blære har tiltrukket nye beboere i et tal, så der er godt fyldt i skolen, og der i en længere periode ikke var et eneste hus til salg.

Fortalerne for vindmøllerne peger på, at det giver mere bæredygtig energi og hjælper på kommunens CO2 regnskab, således at andelen af vedvarende energi i Vesthimmerlands Kommune øges fra 64 pct. til 69 pct.

Bliver presset igen

Det næste slag skal kæmpes i byrådssalen på torsdag 18. februar, hvor et snævert flertal i Teknik- og Miljøudvalget har indstillet til byrådet at gå videre med projektet og få udarbejdet forslag til miljøkonsekvensvurdering, kommuneplantillæg og lokalplan.

Borgergruppen mod vindmøllerne har været i kontakt med alle byrådsmedlemmer, og det tegner til en tæt afstemning.

- Som det ser ud lige nu, og på baggrund af de samtaler vi har haft med byrådsmedlemmerne, kan det blive uafgjort 13 - 13, fordi et af medlemmerne er forhindret i at deltage. Vi håber til det sidste, at forslaget bliver nedstemt, og vindmølle-projektet bliver stoppet, siger Ulrik Mark Jensen fra Gundersted.

Bliver projektet i sidste ende vedtaget, kan det betyde, at 28 ejendomme bliver inkluderet i en zone på 900 meter omkring møllerne og derfor bliver nedlagt. Den zone kan muligvis blive på 1200 meter, og så vil det inkludere omkring 40 ejendomme.

Om det så skulle blive 28 ejendomme, er Elsebeth Skadhauge fra Blære bekymret. - Nogle af husene er forfaldne, og det er fint, de forsvinder. Men i de andre ejendomme bor der unge familier, og vi kan ikke undvære de mennesker i vores lokalsamfund. Vi gør en masse for at holde tingene vedlige og skabe et dynamisk samfund, og hvis der forsvinder gode ejendomme og dermed folk fra Blære og Gundersted, bliver vi presset igen. Det bekymrer mig, siger Elsebeth Skadhauge.

Skulle afstemningen i byrådet blive uafgjort falder forslaget. Der skal i så fald komme nye informationer, før sagen kan tages op igen. Det kan være en ændring i lokalplanen fra kommunens side, et forslag om kun at opstille fem vindmøller fra HOFORs, at lodsejerne får samlet 25.000 underskrifter ind til støtte eller andre større eller mindre detaljer, som bliver ændret.

Ordet er dit
CAPTCHA
Vi har brug for din hjælp til at forhindre spam, det eneste du skal gøre er at sætte flueben ved "Jeg er ikke en robot"