Ambulancekørsel i Vesthimmerland uændret

Af Ture Damtoft, Onsdag, 10/02/2021 10:01

Det private firma PreMed skal fra 1. april 2022 overtage ambulancebaserne i Vesthimmerland

VESTHIMMERLAND: Når firmaet PreMed skal overtage ambulancekørselen i Himmerland fra 1. april 2022, vil der fortsat være to ambulancer med base i Aars og baser i Farsø og Løgstør med en ambulance hver.

Dermed er der ikke nogen ændring i antallet af ambulancer, som indgår i beredskabet i Vesthimmerlands Kommune.

Direktøren i firmaet PreMed forsikrer, at service-niveauet vil være det samme som nu.

- Det vil være nøjagtigt det samme. Der er helt specifikke krav til uddannelse og efteruddannelse, og vi vil gerne rekruttere de samme folk, som kører i området nu. Det er svært at spå, om vi kan rekruttere alle, men det bliver kvalificeret arbejdskraft, og set i lyset af, at vi har haft 30 henvendelser på to dage, ser det godt ud. Der skal bruges ligeså mange folk til at bemande ambulancer og akut-biler efter overgangen, siger Anders Vikke.

Det var et lille flertal på 23 mod 18 i regionsrådet, som stemte for forslaget om opdeling i fire zoner, hvor PreMed står for driften i de to. Herunder den sydlige del, som indbefatter Vesthimmerlands Kommune.

Sparer 26. mio. kr.

Den valgte model kommer til at spare regionen for ca. 26 mio. kroner årligt i forhold til det nuværende budget til drift af ambulancetjenesten.

Hvorvidt besparelserne skal bruges til et øget serviceniveau, vil politikerne tage stilling til i løbet af foråret.

- Det har været en svær beslutning, hvor der skal tages mange hensyn.

Vi har jo selvfølgelig været meget interesseret i at få det bedste tilbud, der samtidig koster skatteborgerne færrest mulige penge. Samtidig har vi også været interesseret i, at der skal skabes konkurrence på ambulancemarkedet i Danmark til gavn for patienterne på sigt.

Vi har derfor valgt en kombination af offentlig og privat ambulancedrift, siger regionsrådsformand Ulla Astman (S).

PreMed blev etableret i 2018 af Anders Vikke og to andre. Det har hovedkontor i Kolding, hvor kerneopgaven har været indenfor hjælpemidler.

Det er første gang, firmaet har vundet en udbudsrunde om ambulancedrift.

I 2020 opkøbte finske 9Lives Group 51 pct. af firmaet. 9Lives Group er Finlands største ambulanceoperatør.

Både PreMed og Region Nordjylland skal i løbet af de næste måneder ansætte personale til driften, som indtil 31. marts 2022 fortsat varetages af Falck.

Om tabet af opgaven siger Falck:

- Vi er overraskede og skuffede over, at vi ikke skal fortsætte vores ambulancedrift i Region Nordjylland. Samspillet mellem det offentlige sundhedsvæsen og private leverandører i Danmark har netop vist sin styrke under Covid-19. Derfor er det ærgerligt, at vi er blevet valgt fra efter vi har arbejdet målrettet i flere år på at give et konkurrencedygtigt bud, både hvad angår pris, kvalitet og innovation, siger adm. direktør i Falck, Jakob Riis.

 

Kommentarer
Arne Thorsø

En ikke gennem tænkt beslutning ,man ser på pris frem for kvalitet, vi har i dag en ambulance drift som
fungerer 100%,hvad får vi i stedet

Ordet er dit
CAPTCHA
Vi har brug for din hjælp til at forhindre spam, det eneste du skal gøre er at sætte flueben ved "Jeg er ikke en robot"