Der køres fortsat jord til Vesthimmerland

Af Ture Damtoft, Mandag, 05/02/2024 14:07

VESTHIMMERLAND: Lastvogne kører fortsat i mere eller mindre pendulfart til og fra jordhotellet i Aalestrup med den forurenede jord fra Nordic Waste i Ølst.
Det har i forskellige medier været fortalt, at der er styr på jordskredet, og at der ikke bliver kørt mere jord væk, men det er en sandhed med modifikationer, ifølge Randers Kommune.
For jorden i området skrider fortsat, bare i langsommere tempo, og bliver det nødvendigt, bliver der igen kørt jord til andre steder.
Og kørslen til Aalestrup fortsætter som hidtil. Det er den jord, der ligger ved Tirstrup i kæmpestore bunker på tusindvis af tons, fordi det i første omgang blev kørt dertil.
Efter udtagning af prøver køres jorden til Himmerlands Jordhotel på Bjergegaardsvej i Aalestrup.
- Status er, at der har været tale om at stoppe for jordtilførsel, men der modtages fortsat jord i Aalestrup. Det gør vi ud fra, at der er en jordtilførselsbekendtgørelse fra Miljøministeriet, som vi naturligvis følger, blandt andet med krav om en jordprøve for hver 120 tons jord, siger formanden for teknik- og miljøudvalget i Vesthimmerlands Kommune, Allan Ritter (K), der står inde for, at der ikke er risiko for nedsivning af forurenet vand til grundvandet under jordhotellet.
- Miljøgodkendelsen er givet efter, at der ikke sker noget med grundvandet. Det er også efter, hvor forurenet jorden er. Jorden, der bliver kørt til Aalestrup, overskrider ikke de gældende grænseværdier, og derfor er der heller ikke risiko for grundvandet, fastslår Allan Ritter.

Ordet er dit
CAPTCHA
Vi har brug for din hjælp til at forhindre spam, det eneste du skal gøre er at sætte flueben ved "Jeg er ikke en robot"