Efterspørgsel på lærlinge fra Aars

Af Ture Damtoft, Onsdag, 27/10/2021 08:00

AARS: Hjulene snurrer efterhånden så hurtigt i de himmerlandske virksomheder, at den eneste begrænsning er faglært arbejdskraft.

Det mærker man også på Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelsers praktikcenter i Aars.

Her kan praktikcenterleder Asger Andersen berette om flere ledige lærepladser, end der er praktikpladssøgende elever på de 16 forskellige grundforløb og seks skolepraktikværksteder.

Den nye trepartsaftale stiller fra 2022 krav til skolerne om, at 60 pct. af grundforløbseleverne har en læreplads efter 15 uger og 80 pct. efter 20 uger.

- Det lykkedes til fulde allerede her i sommer og tendensen forsætter. Det er alle faggrupper. Vi tror hvert år, at vi aldrig ser så stor søgning, men det stiger år efter år, siger Asger Andersen.

Rent faktisk har 95 pct. af de praktikpladssøgende elever fået en plads tre måneder efter, at de afsluttede grundforløbet i juni måned.

Det er en stigning på 30 pct. fra august 2020 til sammemåend 2021.

En stigning som viser i hvor høj grad, der er kommet skub i håndværks-sektoren i både dansk og vesthimmerlandsk økonomi.

Succesen skal ifølge centerlederen i høj grad tilskrives, at virksomhederne tager godt imod HEG’s 10 virksomhedskonsulenter, der indenfor hver deres fagområde er sparringspartner for såvel elev som virksomhed.

- Det rigtige match er afgørende for et godt samarbejde omkring en faglig uddannelse, der skiftevis foregår på skolen og i virksomheden.

Virksomhederne ved godt, at hvis de skal have faglærte, så skal de selv uddanne dem. På nogle forløb har halvdelen af de unge elever en aftale, inden de begynder på grundforløbet.

Det er også hjulpet på vej af tre-partsaftalen, hvor virksomhederne bliver kompenseret for en del af udgifterne, men det er også fordi virksomhederne lægger en decideret rekrutteringsstrategi, hvilket vi ikke så så udbredt for bare nogle få år siden, siger Asger Andersen.

Trepartsaftalen blev indgået i november 2020 mellem regeringen, Dansk Arbejdsgiverforening og Fagbevægelsens Hovedorganisation.

Ifølge aftalen får erhvervsskolerne det entydige ansvar for at finde lærepladser til de elever, som ikke selv kan finde en.

Desuden får de faglige udvalg ”en markant styrket rolle” i arbejdet med skabe flere lærepladser.

Konkret er der afsat 121 mio. kr. af AUB-midlerne i 2021 og 119 mio. kr. i 2022, som skal ”understøtte det lærepladsunderstøttende arbejde, søgning og kvalitet på erhvervsuddannelserne.”

Aftalen rummer desuden nye målsætninger for frafald, øget lønrefusion til virksomheder, bedre skolepraktik og meget mere.

Ordet er dit
CAPTCHA
Vi har brug for din hjælp til at forhindre spam, det eneste du skal gøre er at sætte flueben ved "Jeg er ikke en robot"