Elever på Aars Skole har fået karakterløft

Af Ture Damtoft, Torsdag, 16/05/2024 09:46

Tre vejledere, to lærere og hurtigere hjælp er opskriften
 
AARS: Det går bedre med elevernes dansk og matematikevner i Vesthimmerland end i alle andre nordjyske kommuner, hvis der måles på fremgang i karaktererne.
Kun i Vesthimmerland dumpede færre elever i 2023 end i 2019.
Der var dog stadig 8,5 pct. af de 260, som tog Folkeskolens Afgangseksamen, som dumpede, men det var tre procent færre end i 2019, og betydelig under landsgennemsnittet på 11,5 procent.
Ifølge forsker Christian Christrup Kjeldsen, Danmarks Pædagogiske Universitet, er matematik vigtig for at kunne fungere i samfundet.
Han er ansvarlig for den danske del af Timss-undersøgelsen, som hvert fjerde år måler 4.-klasse elevernes matematikkundskaber.
- Vi lever i et samfund, hvor beslutninger tages på baggrund af kvantitative informationer.
Derfor er det afgørende, at man er i stand til at forstå og gennemskue sådanne informationer. Ellers kan man ikke forholde sig kritisk og danne sig sit eget ståsted, har Christian Christrup Kjeldsen udtalt til magasinet Folkeskolen.
 
Tredelt opskrift
På Aars Skole er eleverne løftet lidt over en hel karakter i matematik.
For fem år siden var gennemsnittet for 9. klasse på 5,8, sidste år lå det på 6,9.
Opskriften på fremgangen er ikke helt simpel, men med god kommunikation og reallokering af lærertimer, har Aars Skole fundet den.
- Den ene del er, at vi har tre matematikvejledere, som er de faglige fyrtårne, og som arbejder sammen med de andre lærere. Anden del er, at vi er blevet bedre til at lave god undervisning, og til at bruge hinanden i timerne.
To lærere i dansk og matematik har betydet, at kvaliteten af undervisningen er blevet bedre. Den tredje del er hos eleverne selv. De er blevet mere motiverede. Vi havde elevrepræsentanter med på et møde med forvaltningen, og der pegede de på to-lærer ordningen.
De får hurtigere hjælp, der er mindre uro i klassen, og de får større motivation og lyst til at lære, siger skoleleder Søren Toft Mølgaard.
 
Fælles om forandring
I forbindelse med et projekt støttet af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal blev der indført to-lærer ordning på alle klassetrin. Efter projektets udløb har Aars Skole holdt fast i det.
Skoledagen er blevet lidt kortere, og de frigjorte lærertimer er blevet allokeret til dansk- og matematikundervisning.
- På den måde har vi kunnet prioritere to-lærer ordningen, og vi kan se, at eleverne er blevet dygtigere. Vi ser også, at eleverne i indskolingen bliver dygtigere, og jeg har en forventning om, at vi holder niveauet og bygger lidt på, så det vil vise sig i udskolingen om nogle år, siger Søren Toft Mølgaard.
Sidste del af indsatsen er mere tid til undervisning.
Der er først sidste skoledag 28. juni.
- Det betyder, at de elever, som er gode til selv at strukturere deres tid, ikke får så meget ud af de ekstra dage.
Men de, som ikke er det, bliver hjulpet bedre.
Hvis man har faglige udfordringer eller ikke er god til at strukturere sin skolegang og lektier, er de ekstra skoledage en god hjælp.
Næste del, vi kigger på, er elever, som har brug for noget helt praktisk for at forstå, hvad de arbejder med, og vores færdighedsregningsdel, som skal gøres bedre. Det er fedt at kunne være stolt af både medarbejdere og elever, som alle øver sig og præsterer så godt. Uden den fælles indsats havde vi ikke skabt den forandring, siger Søren Toft Mølgaard.
Ordet er dit
CAPTCHA
Vi har brug for din hjælp til at forhindre spam, det eneste du skal gøre er at sætte flueben ved "Jeg er ikke en robot"