Færre børn er ikke nødvendigvis bedre

Af Torsten Hansen, Mandag, 02/03/2020 12:17

Torben Thomsen, Gl. Blærevej 66, Aars, kommenterer debatten om skoleklasser i Aars:

Ved Børne- og Familieudvalgets formand Inger Nielsen i Vesthimmerlands Kommune noget, ingen andre i kommunen ved.

I byrådsmødet den 27.2 skulle hun besvare forældrehenvendelser på byrådets vegne, hvor bekymrede forældre havde indsendt en række spørgsmål i anledning af børns optagelse i klasser med 27 og 28 elever. Sikke et arrogant svar blot et enkelt ord repræsenterer.

Hun siger: ” Erfaringerne viser, at færre børn i klasserne ikke nødvendigvis sikrer maksimal læring, trivsel og udvikling for alle børn.” Vist findes der ingen garantier, som alle andre steder i livet, men almindelig sund fornuft tilsiger, at et så højt antal børn i begynderundervisning reducerer lærerkontakten og dennes mulighed for personlig henvendelse til barnet.

Og så det snu politikersvar, at skal en ændring finde sted, så skal det ske for alle kommunens skoler. Hvis det i øvrigt gælder alle skoler, så er der god grund til at tage fat på at reducere antallet af elever i det vedtagne maksimum, der gælder nu.

De protesterende forældre sætter spørgsmålstegn ved, om politikerne overhovedet bliver oplyst om, hvad der er sendt fra skolebestyrelsen til forvaltningen i sagen. En sådan mistro sætter folkestyret i et beklageligt lys og giver politikerne mulighed for manipulerende og indholdsløse svar, der kan dække over, at de overhovedet ikke forholder sig til de rejste forældresager, og er i deres egen ret og går mere op i, hvordan de kan virke med smarte indlæg, som ikke højner respekten for politikerne, og tilmed kan det transmitteres via nettet.

Hvad er det mon for erfaringer, den sagesløse formand kan henvise til, der sætter det ellers snusfornuftige ud af kraft. Penge, gætter jeg på, og udgifter til konsulenter frisætter jo også et personale for at komme med anbefalinger til politikerne, skulle det pæne forbrug af konsulenter til det ene og det andet, have noget at gøre med vaklende tillid til kommunalt ansattes evner til sagsfremstilling? Eller er det politikerevner, der udstilles som utilstrækkelige?

Ordet er dit
CAPTCHA
Vi har brug for din hjælp til at forhindre spam, det eneste du skal gøre er at sætte flueben ved "Jeg er ikke en robot"