Falckstationen i Nibe endegyldigt nedlagt

Fredag, 25/09/2009 01:06

I denne uge beseglede Regionsrådet for Nordjylland endeligt at Falck stationen i Nibe bliver nedlagt pr. 1. april 2010.
Nedlæggelsen indgår som et element i en ny beredskabsplan for Falcks ambulancedækning af Nordjylland, og heri indgår det konkret, at stationen i Nibe ikke er en del af denne planlægning.
Ved et møde i Nibe onsdag, hvor Nibe Avis havde lejlighed til at drøfte følgerne af Regionsrådets beslutning med Regionsrådets formand Ulla Astman (S), sagde hun, at Regionsrådet som sådan har valgt Falck som operatør i ambulanceberedskabet, og rådet har ikke på forhånd stillet krav om hvor der konkret skal placeres ambulancer eller paramediciner biler. 
– Det er helt op til Falck at disponere planen efter de retningslinier der er aftalt, og Regionen har efterfølgende stillet meget skrappere krav end hidtil til, hvordan der følges op på, at ambulanceberedskabet virker.
Efter 1. april 2010 vil regionen direkte gennem alarmcentralen - uden om Falck - kunne kontrollere, at Falck overholder kravet om en gennemsnitlig responstid på 9,2 minutter fra alrmopkald til udrykningen er til stede på uheldsstedet. Der måles i forskellige enheder, og her kan der måles helt ud i de enkelte nordjyske postnummer områder. Her skal vore krav være overholdt, og denne måling finder sted hver 3. måned. På den måde holder vi naturligvis kontrol med, at udrykningstiderne kan overholdes, og på den måde for nordjyderne den bedste gennemsnitlige beytjening, siger regionsrådets formand til Nibe Avis.
Ulla Astman fastholder overfor Nibe Avis, at Nibes borgere bliver godt betjent af det fremtidige ambulanceberedskab, og det er fortsat Falck som udbyder og operatør, som fastlægger hvorfra man vil rykke ud. Hertil kommer, at man fremover i endnu højere grad vil betjene sig af »flydende beredskab«, hvor en ambulance kan dirigeres til et givent område, uanset hvor den befinder sig når opkaldet kommer, slutter regionsrådets formand.
Nibe Avis har tidligere oplyst, at de lokale politikere har forsøgt påvirkning af regionsrådets politikere gennem deres respektive partiers repræsentanter i Regionsrådet, men dette har angiveligt ikke haft den fornødne effekt, idet Regionsrådet vedtog den foreslåede beredskabsplan uden specifikt at drøfte placeringen af ambulancer.

Ordet er dit
CAPTCHA
Vi har brug for din hjælp til at forhindre spam, det eneste du skal gøre er at sætte flueben ved "Jeg er ikke en robot"