Forpligtende samarbejde mod butiksdød i Aars

Af Torsten Hansen, Onsdag, 09/06/2021 09:00

AARS: Et samarbejde mellem Aars Handelsstandsforening og Vesthimmerlands Kommune skal sikre, at Aars forbliver den førende handelsby i Himmerland.

Rapporter og analyser slår fast, at mange provinsbyer går en dyster fremtid i møde, når det gælder om både at fastholde og udvikle et alsidigt detail- og handelsliv.

Men i Aars rækker ambitionerne højere, her ønsker både handelsstand og kommune, at detailhandlen i byen styrkes. Det kræver imidlertid en afgrænset udvikling koncentreret i nærhed til Himmerlandsgade, både på kort og lang sigt, hvis de dystre udsigter skal bekæmpes af et attraktivt handelsliv.

- Partnerskabsaftalen med Vesthimmerlands Kommune er vigtig, hvis vi skal bevare Aars som en stærk handelsby nu og i fremtiden. Vi har at gøre med en detailhandel, som er afgørende for Vesthimmerland og derfor er vi nødt til at være opmærksomme på at afgrænse og samle detailhandlen, så tomme butikslokaler ikke skæmmer de åbne forretninger og butikker over et større areal, siger Brian Otte og Jørgen Sørensen fra Aars Handelsstandsforening.

- Derfor forpligter vi os til sammen med Vesthimmerlands Kommune at holde øre og øjne åbne med det fælles mål at bevare afgrænsningen i detailhandelen i nærhed til Himmerlandsgade, og ikke skyde med spredehagl og øge afstandene i handelslivet. Synergien mellem de enkelte butikker og forretninger skal øges. Det er en nødvendighed, hvis Aars skal forblive den førende handelsby i Himmerland, uddyber Jørgen Sørensen.

- Det betyder, at vi med udgangspunkt i den fastlagte detailhandelsplan for Aars, vil sende et kraftigt budskab til både nuværende og kommende butikker om at disse skal placeres indenfor den fastlagte detailhandelsgrænse, med mindre der er tale om særlig pladskrævende varegrupper, som detailhandelsplanen giver mulighed for at placere udenfor det fastlagte område, supplerer Brian Otte.

I kommuneplanen fra 2017 og Aars Bymidteplan fra 2020 er anbefalingerne og indsatserne i Aars også koncentreret omkring Himmerlandsgade og de tilstødende handelsgader, hvilket også er de udviklingsplaner, som byrådet i Vesthimmerland arbejder efter.

- Aars er en meget vigtig by for Vesthimmerland, især når det gælder detail- og handelslivet, som er unikt set over hele Himmerland. Derfor er det vigtigt, at vi arbejder for at være på forkant med dystre forudsigelser. Her er et af de afgørende greb samarbejde og enighed om vejen til et attraktivt handelsliv – og i Aars er det en satsning på handelskernen i bymidten og ikke etablering af butikker og forretninger, som skaber større afstande. Derfor glæder jeg mig over, at Aars Handelsstandsforening og Vesthimmerlands Kommune forpligter sig til at signalere samme visioner for handelslivet i Aars, siger borgmester Per Bach Laursen.

- Hellere et mere koncentreret handelsliv, hvor langt de fleste butikker summer af liv og ikke skæmmes af udsyn til tomme lokaler. Her vil jeg nævne åbningen af Lidl på torsdag som en succeshistorie, hvor vi tog ansvar for at sikre en central placering med synergi til det nuværende handelsliv, siger Per Bach Laursen.

Kommentarer
Kim Arvedlund

Ren gang valgflæsk fra den upolitiske venstre lokalavis med redaktør som spidskandidat - behøver man sige mere???
Hvem har i øvrigt sluppet borgmesteren løs?
Det er jo ikke synlighed eller offentlige kommentarer han er mest kendt for!

Ordet er dit
CAPTCHA
Vi har brug for din hjælp til at forhindre spam, det eneste du skal gøre er at sætte flueben ved "Jeg er ikke en robot"