Frit skolevalg og fremme af udvikling

Af Torsten Hansen, Onsdag, 12/02/2020 13:45

Trine Juhl Jensen forstår ikke beslutningen om, at der ikke skal oprettes tre klasser på Aars Skole:

 

Har vi frit skolevalg i Vesthimmerlands Kommune?

Det spørgsmål vil alle gerne have besvaret. Hvornår har vi? Hvem beslutter, når vi ikke har?

Vi er flere forældre, som oplever det meget frustrerende, at vores barn bliver indmeldt i MiniSFO på Aars Skole. Tilmeldingen er godkendt med NemID. På trods af det modtager vi den 5. februar 2020, besked pr. telefon, at der ikke er plads til vores datter på Aars Skole alligevel. Er dette lovligt? Jeg er af den opfattelse, at et digitalt underskrevet dokument med NemID er juridisk bindene.

I har kendt børnetallet til Aars Skole længe. Der er elever til tre klasser. Hvorfor ikke bevare den tredje børnehaveklasse på Aars Skole med klasser med 20 elever, hvor der er plads til tilflyttere? Dette vil glæde forældre, børn og forhåbentlig kommende indbyggere i Vesthimmerland. Handler det om økonomi? Inger Nielsen skriver, at I følger regler ved skoledistrikter. Aars Skole skal sende elever tilbage til børnenes skoledistrikt. Gælder de samme regler for Østermarkskolen?

Efter oplysning fra forældre til kommende elever på Østermarkskolen blev der allerede i december og januar skrevet ud til forældrene, at de ville få 3 børnehaveklasser. Hvorfor denne forskel?

Hvordan kan I, politikerer og ansatte i børne- ungeudvalget mene, at det fremmer udviklingen i Vesthimmerland, når I tænker økonomi frem for børns trivsel og tryghed. Kan den sociale trivsel og faglighed løftes, når der er 25 til 26 elever i hver 0. klasse? Hvor er pladsen til eventuelle tilflyttere? Tænker I ikke på børns trivsel i daginstitutioner og skoler? Ønsker I virkelig at lave 5 overfyldte klasser på skolerne i Aars frem for 6 gode klasser, hvor eleverne har mulighed for at blive set og hørt? Hvor er Børnepolitikken henne i Vesthimmerlands Kommune? Hvad blev der af børnenes tarv? Er vores børns trivsel og indlæring ikke vigtig?

I ønsker udvikling i kommunen. Kom nu: Stå nu frem og fortæl, at I lytter til indbyggerne og, at I vil børnefamilierne. Vis, at I er en kommune, vi kan stole på. Begynd her: Fortæl at I opretter 6 børnehaveklasser i Aars by - 3 på Aars Skole og 3 på Østermarken. Kommunen har brug for god reklame i og også udover kommunegrænsen. Husk vi skal stå sammen, hvis vi skal være en by i udvikling. En by, hvor vi handler lokalt, er frivillig, går til idrætsaktiviteter både børn, unge og ældre.

Vi som familie ønsker at bygge på Galgehøj området om 1-2 år, hvilket er en af grundende til valget af Aars Skole. Denne begrundelse er pludselig ikke vigtig, da vi ikke har dokumentation på en byggegrund - NemID ville nok ikke have hjulpet os! Og er det virkelig op til én mand at tage den beslutning? Det her drejer sig om de næste MANGE år i vores liv. Vesthimmerland har kompetent personale i både daginstitutioner og skoler. Hvordan skal de planlægge deres arbejde for at støtte børn og forældre bedst muligt, når I alligevel laver om på retningslinjerne? Pædagogerne i børnehaverne lever op til jeres politik for tryghed i hverdagen. De følger ”De gode overgange”, hvor de ved tilmeldingens godkendelse besøger børnenes kommende skole flere gange inden de skal begynde i MiniSFO.

Vores datter har flere gange været på besøg på Aars Skole, hvor hun har etableret nye relationer til kommende klassekammerater, så hun glæder sig så meget til at begynde i MiniSFO på Aars Skole. Hvad gør vi nu? Gør børnene utrygge? Er det den virkelighed vi kan tilbyde børnefamilier i kommunen!

Bliver det ikke samme problem næste år? Hvem skal så fanges i nogle retningslinjer vi ikke kan læse os til eller bliver oplyst om. Opret nu tre klasser på Aars Skole og Østermarken!

Ordet er dit
CAPTCHA
Vi har brug for din hjælp til at forhindre spam, det eneste du skal gøre er at sætte flueben ved "Jeg er ikke en robot"