Igen uro omkring Farsø Sygehus: Regionspolitikere melder fra til at mødes med borgerne nu

Af Ture Damtoft, Onsdag, 15/11/2023 07:00

VESTHIMMERLAND: Vesthimmerlands Sygehus i Farsø er igen i skudlinjen, fordi der skal findes besparelser i sundhedsbudgettet i Region Nordjylland.

Driftbudgettet for 2023 er overskredet med 280 millioner kroner, og der skal som minimum findes besparelser for det beløb. Inflation og stigende omkostninger til drift og medicin er årsag, ifølge regionen.

Støtteforeningen for Farsø Sygehus har reageret ved at indkalde til et borgermøde tirsdag, 28. november. En række regionsrådspolitikere var inviteret, heriblandt lokale Pia Buus Pinstrup (K), formand for udvalget for Det Nære Sundhedsvæsen, og Per Bisgaard (V), medlem af Sundhedsudvalget.

Men tirsdag 14. november oplyste formand for Støtteforeningen for Farsø Sygehus, Lars Andresen, at mødet er blevet aflyst.

- Regions politikerne har allesammen meldt afbud. Jeg fik en forklaring om, at man ikke ville indgå i debatten nu, men ville afvente et fastere grundlag at debattere på, og det skulle komme engang i januar eller februar. Det er jeg ked af. Det er lidt trist at vi ikke kan få en god og ordentlig snak om forholdene i det regionale sundhedsvæsen, og man ikke vil ud og møde borgerne. Vi tager det selvfølgelig til efterretning og ser frem til debatten og forhåbentlig et borgermøde under høringsprocessen i det nye år, siger Lars Andresen.

På mødet ville administrerende cheflæge i Farsø, Poul Hedevang Kristensen, regionsrådsformand Mads Duedahl (V) og Lars Andresen holde et oplæg for borgerne, inden der skulle åbnes for spørgsmål og debat.

- Vi ville gerne have fortalt om baggrunden for borgermødet og den situation, vi står i. Det handlede om at inddrage borgerne nu, for kommer vi for sent ind i processen, har vi mindre mulighed for påvirke den og dermed de forslag og skitser, som regionen udarbejder for at finde de nødvendige besparelser. Jeg synes, vi gjorde hvad vi kunne, og vil stadig gøre vores bedste for at klæde politikerne på til de svære beslutninger og give borgerne i Vesthimmerland mulighed for at blive hørt i processen, siger Lars Andresen. Der er ikke truffet hverken beslutninger eller fremstillet forslag til besparelser eller lukning af individuelle afdelinger eller Farsø Sygehus som helhed, men den palliative afdeling eller skadeklinikken har været nævnt som afdelinger, der eventuelt kan være lukningstruede.

Dertil kommer det præhospitale beredskab, det vil sige ambulancer og akutbiler.

- Det er mindst lige så vigtigt. Vi har både paramediciner og ambulance i Farsø, og er de i spil, vil det have indvirkning på responstiderne i Vesthimmerland. Så der er mange ting i spil, som det er vigtigt, at folk bliver oplyste om. Så ved jeg godt, at regionens politikere ikke kan besvare alle spørgsmål til borgermødet, som forhåbentlig bliver holdt i begyndelsen af 2024, men de kan få nogen ansigter på borgerne og høre deres bekymringer om, hvad det er, man berører med ændringer på sundhedsvæsenet, siger Lars Andresen.

 

 

Ordet er dit
CAPTCHA
Vi har brug for din hjælp til at forhindre spam, det eneste du skal gøre er at sætte flueben ved "Jeg er ikke en robot"