Jutlander Bank vil fusionere med Sparekassen Vendsyssel

Af Torsten Hansen, Mandag, 14/06/2021 08:09

Hovedkontor bliver i Vrå, mens Aars og Hobro bliver hovedcentre

 

AARS: Jutlander Bank har udsendt en pressemeddelelse, hvor det fremgår, at banken arbejder hen mod en fusion med Sparekassen Vendsyssel. Det fremtidige navn vil blive Sparekassen Danmark.
Modsat de "almindelige" fusioner i bank-verdenen så arbejder de to pengeinstitutter hen mod at afnotere Jutlander Bank fra Fondsbørsen og danne en fælles garantsparekasse.
Det er ambitionen, at Sparekassen Danmark skal prioritere samfundsansvar og bæredygtighed højt. Det er blandt andet målet, at Sparekassen Vendsyssels Fonde sammen med Jutlander Banks Fonde fremover skal kunne donere 100 mio. kr. årligt til almennyttige og velgørende formål.
Sparekassen Danmark vil få en fremtidig balance på over 50 mia. kr., ca. 300.000 kunder og 84.000 garanter. Sparekassen Danmark vil have ca. 1200 medarbejdere. Det forventes, at fusionen vil give forretningsmæssige synergier på ca. 50 mio. i 2022 og yderligere 50 mio. i 2023. Sparekassen forventer i 2022 et resultat før skat på ca. 900 mio. kr.
Parterne er enige om, at der efter fusionen skal ske sammenlægning af de to institutters afdelinger i Fjerritslev, Mariager, Hobro, Hadsund, Aalborg City Syd og Aalborg C. Sparekassen Danmark vil herefter have 54 afdelinger.
Der vil ikke forekomme afskedigelsesrunder i forbindelse med fusionen. En forventet reduktion af medarbejderstaben vil således i al væsentlighed ske ved naturlig afgang.

Ordet er dit
CAPTCHA
Vi har brug for din hjælp til at forhindre spam, det eneste du skal gøre er at sætte flueben ved "Jeg er ikke en robot"