Lad kommunerne lede!

Søndag, 20/09/2009 21:24

SVAR PÅ LÆSERBREV
Af
byrådskandidat og medlem af Aalborg Byråd for S
Hans Henrik Henriksen
Skomagergade 22,1 - 9240 Nibe
Jeg er et langt stykke hen ad vejen enig med Peter Ross Jakobsen (C), når han under overskriften ”Lad skolelederne lede” understreger vigtigheden af, at eleverne i specielt overbygningen bliver undervist af lærere, som underviser i deres linjefag. 
Og jo, der skal afsættes flere penge til efteruddannelse til lærerne – og der skal ikke  skæres i timetallet i folkeskolen. Alt sammen noble, men utroværdige, hensigter fra en byrådskandidat for Det konservative Folkeparti – et parti hvis (eneste) mærkesag, i min levetid, har været skattelettelser og på det sidste selvfølgelig burkaer. Skattelettelser har man fået – ufinansierede vel at mærke. Konsekvensen er, at nu er der ikke råd til den velfærd borgerne forventer. Den velfærd som VKO gang på gang har givet udtryk for ikke er blevet forringet de sidste 8 år. 
Virkeligheden i kommunerne – borgerligt såvel som socialdemokratisk ledede – er at 43 af landets 98 kommuner har ønsket at hæve skatten. 3 ud af 4 kommuner skal skære i deres budgetter. Igen, igen. Det er da et klart billede på at økonomien ikke hænger sammen i kommunerne, og når den kommunale økonomi ikke hænger sammen, så er folkeskolen en af ofrene.
PRJ slutter af med at konstatere, at der skal findes yderligere midler til renovering af skoler. Enig! Og Socialdemokraterne har faktisk sat handling bag også på det område. S tog i forbindelse med budgettet for 2008 initiativ til, at der blev udarbejdet en detaljeret investeringsplan for fleksible læringsmiljøer og renovering af skoler på 180 mill. kr. over 3 år. Men, men, men regeringens sanktionslovgivning i forbindelse med finansloven for både 2008 og 2009 satte en effektiv stopper for det. Sagt på almindelig dansk måtte kommunerne ikke bruge flere penge, end de havde gjort i 07. Begrundelsen var fare for overophedning i byggebranchen, på trods af at Dansk Byggeri allerede på det tidspunkt advarede om nedgang i branchen. Men ak regeringen vidste som altid bedst. Konsekvensen var, at vi måtte skubbe  renoveringen af en række skoler, bl.a. Farstrup Skole.
Opfordringen skal være – Lad nu kommunerne lede og giv dem en reel mulighed for at udvikle både indhold og de fysiske rammer i folkeskolen. Det koster penge. I stedet for en politik hvor man år efter år underminerer den kommunale økonomi.
Det kræver ægte fornyelse, men det er altså på Christiansborg hvor VKO regeringen tydeligt har vist manglende evne til at skabe sammenhæng imellem de gyldne løfter, og det borgerne faktisk oplever i hverdagen i kommunerne.

Ordet er dit
CAPTCHA
Vi har brug for din hjælp til at forhindre spam, det eneste du skal gøre er at sætte flueben ved "Jeg er ikke en robot"