Lokal politiker: - Vigtigt at holde hånden under foreninger

Af Ture Damtoft, Tirsdag, 19/05/2020 11:25

SPORT: DIF og DGIs corona-hjælpepulje er blevet bestormet med ansøgninger.

På to uger er der indkommet 2966 ansøgninger for et beløb på 258 millioner kroner.

Med en pulje på 44 mio. kr. bliver det umuligt at tilgodese alle.

I Vesthimmerland Kommune peger formand for Kultur- og Fritidsudvalget på, at der er forskel på underskud og overlevelse.

- Der er ingen tvivl om, at det er alvorligt for idrætsforeningerne og klubberne. Det vigtigste er, at man viser samfundssind. Nogle søger ikke, fordi de har penge at tage af. Andre risikerer at bukke under, og det er vigtigt, at vi holder hånden under dem og sikrer deres overlevelse, siger Asger Andersen (S).

Af den politiske aftale om corona-hjælpepuljen fremgår det, at behovet i det lokale idræts- og spejderliv skal evalueres midt maj - ergo nu.

Tabte indtægter

Foreningerne har især mistet indtægter på grund af deres aflyste arrangementer og manglende medlemsindbetalinger.

Men også tabte indtægter på grund af manglende mulighed for at arbejde ved f.eks. festivaler og byfester fylder meget i ansøgningerne.

En af foreningerne, der har mistet indtægter, er Aars Golfklub. Med en nedlukning i sæsonens første tre måneder, er der ikke kommet nogle indtægter i form af green-fees ind, men udgifterne er de samme.

- Vi har søgt om et tilskud på den gode side af 200.000 kr. Banen skal jo være lige god, og vedligehold koster det samme, selvom vi ingen indtægter har. Der har været aflysning på aflysning, ingen green-fee gæster eller efterskoler, der booker sig ind. Vi har ikke budgetteret med ingen nye medlemmer eller green-fee gæster og kan kun håbe, der kommer en tillægsbevilling, nu hvor man kender det reelle antal ansøgninger og beløbet, siger formand Søren Friis.