Møllerne skal op: Minister ophæver indsigelse fra kirken

Af Ture Damtoft, Torsdag, 07/04/2022 15:19

GUNDERSTED: Projektet med at opstille vindmøller ved Bjørnstrup bliver en realitet.

Det står klart, efter at indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek torsdag eftermiddag meldte ud, at han har besluttet at ophæve Viborg Stiftsøvrigheds indsigelse mod Vesthimmerlands Kommunes forslag om opstilling af seks vindmøller ved Bjørnstrup.

- Det glæder mig at ministeren var enig med Vesthimmerlands Kommune i vores argumenter. Jeg konstaterer også, at ministeren vælger at ændre loven, så stifterne ikke har samme indsigelseret. Så blev Vesthimmerlands Kommune løftestangen for det, men det har jo slet ikke været min tilgang til det. Den var udelukkende, at her var en udfordring, som vi skulle have løst i forhold til den grønne omstilling, og hvor jeg ikke mente, vi havde fået tilstrækkeligt underbyggede faglige argumenter imod møllerne, siger borgmester Per Bach Laursen.

Viborg Stiftsøvrighed fremsatte i august 2021 indsigelse mod Vesthimmerland Kommunes plangrundlag for opsætning af nye vindmøller i Bjørnstrup ved Gundersted Kirke.

Ministeren fremhæver i afgørelsen, at vindmøllerne ikke vurderes at have en afgørende negativ påvirkning af Gundersted Kirkes kulturmiljøværdi, og der lægges i afgørelsen bl.a. vægt på afstanden mellem kirken og de planlagte vindmøller.

- Vindmøller spiller en helt central rolle i den grønne omstilling. Det er naturligvis vigtigt, at den grønne omstilling sker på en måde, der viser hensyn til naboer, natur og vores fælles kulturarv. Det mener jeg også er tilfældet her ved Gundersted Kirke, siger indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek.

Læs mere i Aars Avis....

Hele afgørelsen fra indenrigsministeriet kan læses her:
https://im.dk/Media/637849267267550791/Ministerens%20afg%c3%b8relse%20i%20indsigelse%20mod%20lokalplan%201112.pdf

Ordet er dit
CAPTCHA
Vi har brug for din hjælp til at forhindre spam, det eneste du skal gøre er at sætte flueben ved "Jeg er ikke en robot"