Miljøbevidsthed skaffer Oudrup Stenleje mange opgaver

Torsdag, 02/12/2010 09:44

Kvalitetssikring, hvor nedbrydningsarbejdet laves ud fra en kvalitetshåndbog, så kunderne kan følge nedbrydnings-materialernes gang fra pladsen hos kunden og til slutmodtageren, er blevet en succes og døråbner til mange nedbrydningsarbejder for Oudrup Stenleje. En arbejdsproces der har som målsætning, at højest fem procent af nedbrydningsmaterialet ikke genbruges. Miljøbevidste arkitekter, ingeniører og andre bygherrer vælger os til nedbrydningsarbejdet, for vi gør med miljøbevidstheden en forskel på andre entreprenører på området, siger Niki Kristensen, der sammen med broderen Egon Kristensen, ejer Oudrup Stenleje.

Specialmaskine åbner døre
Nedbrydning af bygninger er blevet en stor del af arbejdet i Oudrup Stenleje. Aktionsområdet er fra Skagen og til Aarhus, hvor firmaet byder ind på alle slags opgaver inden for området. Det enten som hoved- eller underentreprenører. Firmaet har en fuld pakke af maskiner til såvel små som større nedbrydningsopgaver, samt specialmaskiner til knusning af beton. Sidstnævnte maskine, som der er få af i Danmark gør, at når den først er kommet ind, så kommer der mange andre opgaver med.

Mottoet er ikke at blive set
Mottoet for Oudrup Stenleje ved nedbrydninger er ikke at blive set. Efter at bygningerne er blevet saneret for asbest, vinduer, rockwool m.v., sker nedbrydningen af bygninger og fjernelse af medbrydningsmaterialet lyn hurtigt. Det til tider så hurtigt, at beboere i nabolaget tager sig til hovedet, når de kommer hjem, for hvor er nabobygningen henne.

Specialudviklet vejmaskine har succes
Også på anden måde har man specialiseret sig i Oudrup Stenleje. En nyudviklet vejservicebil, der er lavet ud fra eget koncept, renoverer grusveje, hvor alle arbejdsgange laves på en køretur. Det betyder store besparelser for de, der skal have lavet veje, og samtidig en væsentlig bedre kvalitet af det arbejde, der udføres.

 

 Specialtransport af entreprenørmateriel

Transportopgaver af entreprenørmaskiner er et andet af firmaets nye koncepter. Med fremstilling af en speciel sættervogn, er man i stand til at transportere store gravmaskiner og andre store maskiner. Det såvel egne som andres maskiner.

Genbrugsplads på Tolstrupvej, Løgstør

Ovennævnte aktiviteter kører sideløbende med genbrugspladsen på Tolstrupvej i Løgstør. I 2000 købte Niki og Egon Kristensen pladsen af asfaltfabrikken Colas og siden har der været fuld gang på pladsen. Her modtages murbrokker, beton, tegl og genbrugsmaterialer til videresalg. Omkring 10.000 ton ryger gennem genbrugspladsen hvert år. Det, der komme ind som affald, bliver forarbejdet på pladsen og solgt som brugbare bæreunderlag under veje, stier, pladser og lignende, og det uanset om det er til vandtæt belægning eller ej.

Sand og grus graves forskellige steder

Men Oudrup Stenleje er også det, som mange forbinder dem med, nemlig salg af sand og grus. Som medejer af Dangrus graves der sand, grus og støbematerialer i grave ved Klim, Bjørumslet, Løgstør, samt ved Hornum, hvor graven ligger op til Aars/Aggersundvejen. 5 medarbejdere er her i gang med forarbejdning af materialerne til mange byggepladser i og uden for Vesthimmerland.

Snerydning og slamsugning
Sidste skud på stammen af aktiviteter i Oudrup Stenleje er køb af en slamsuger, som servicerer store dele af Vesthimmerlands Kommune. Med vinterens indtog, er mange af firmaets biler også at finde med sneplov og saltspredere. Der udføres i vintermånederne et stort rydningsarbejde for Vesthimmerlands kommune.

Bedstefaderen startede op i Oudrup

Niki og Egon Kristensens bedstefader, der i 1951 startede Oudrup Stenleje op, havde nok aldrig troet på, at bredden i firmaet skulle blive så stor som tilfældet er. Men som Niki Kristensen siger, så skal man følge med udviklingen, og ikke lade muligheder gå forbi en, men tage dem op og gøre dem til en god forretning.

Ordet er dit
CAPTCHA
Vi har brug for din hjælp til at forhindre spam, det eneste du skal gøre er at sætte flueben ved "Jeg er ikke en robot"