Overskud på 98,6 mio. kr. i Himmerland Forsikring

Af Redaktionen, Onsdag, 27/03/2024 12:10

AARS: Forsikringsmæssigt bød 2023 på mange udfordringer i form af stigende inflation, øgede omkostninger til genforsikring og ikke mindst store ændringer i vejrrelaterede begivenheder.

Samtidigt har bl.a. stigende renter medvirket til, at noget af kursfaldene i 2022 er blevet hentet hjem igen.

For Himmerland Forsikring-Koncernen, der udover moderselskabet bl.a. omfatter Concordia Forsikring, har 2023 resulteret i et samlet set meget tilfredsstillende resultat.

Resultatet efter skat blev 98,6 mio. kr., hvoraf de 55,1 mio. kr. er resultatet af den forsikringsmæssige drift. Hertil kommer en afvigelse i investeringsafkastet fra 2022 på 125,3 mio. kr., hvoraf 50,9 mio. kr. er positive kursreguleringer i 2023 mod negative kursreguleringer året før  på 69,6 mio. kr.

Adm. direktør Ole Færch hæfter sig dog særligt ved det forsikringstekniske resultat på 55,1 mio. kr. mod 60,7 mio. kr. i 2022.

Læs mere i Aars Avis på onsdag

Ordet er dit
CAPTCHA
Vi har brug for din hjælp til at forhindre spam, det eneste du skal gøre er at sætte flueben ved "Jeg er ikke en robot"